Home > CAO Schoonmaak

CAO Schoonmaak

Graag informeren we u over de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche.  Deze cao loopt af per 1 januari. Op maandag 7 november zijn de onderhandelingen gestart tussen werkgevers OSB met vakbonden CNV en FNV om tot nieuwe afspraken te komen (lees ook het persbericht over de start van de onderhandelingen). Deze gaan over onder meer de looptijd, vereenvoudiging van de cao, loonontwikkeling en –gebouw, pensioen, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en reiskosten. Dit gebeurt onder leiding van onafhankelijk cao-bemiddelaar Wim Kooijman. Klik hier voor de uitgangspunten van de verschillende partijen. Het vervolg van de onderhandelingen vond plaats op donderdag 17 november.

De onderhandelaars namens partijen kunt u hier vinden. OSB onderhandelt vanuit het belang van de schoonmaakbranche, haar leden en hun medewerkers. Dit mede op basis van de uitgebreide enquête onder schoonmakers in Nederland. Klik hier voor meer achtergronden over de cao schoonmaak 2017. 

Werkgevers streven naar een faire cao die een balans garandeert van deze belangen. Het laatste nieuws en achtergronden vanuit de werkgevers over de cao-onderhandelingen vindt u op www.caoschoonmaak2017.nl

Voorafgaand aan de eerste onderhandelingen gingen OSB-voorzitter Piet Adema en Directeur Hanny van den Berg naar de universiteit van Wageningen om de schoonmakers daar met Bossche bollen in het zonnetje te zetten. Met deze actie willen wij waardering en het respect voor alle schoonmakers in Nederland symbolisch tot uitdrukking brengen. De mensen die bij de universiteit Wageningen schoonmaken, konden dit gebaar erg waarderen.

Acties en actiejournaal ZEEP

FNV hield vanaf de start van de onderhandelingen al verschillende acties. FNV maakt een wekelijks gefilmd actiejournaal waarin zij terugblikken op de acties en nieuwe acties aankondigen. Het is te vinden op YouTube, de laatste versie is hier te zien.

Verdere onderhandelingen vinden deze maand plaats. De hoop en verwachting is dat 23 februari de nieuwe cao voltooid wordt.