Zoeken Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoekfunctie te sluiten.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Privacyverklaring CSU 

Inleiding 

De bescherming van jouw privacy is van groot belang voor CSU Groep B.V. en haar dochtermaatschappijen (hierna te noemen: ‘CSU’). We houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin wettelijk wordt bepaald hoe wij met jouw persoonsgegevens moeten omgaan. Via deze Privacyverklaring informeren we u als websitebezoeker van CSU, onze klanten aan wie wij schoonmaakdiensten en aanvullende diensten verlenen en sollicitanten over de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken. Zoals gegevens die die je verstrekt bij het gebruiken van onze website en andere diensten zoals online promoties, evenementen en acties. Deze Privacyverklaring geeft antwoord op vragen als: welke persoonsgegevens verwerkt CSU (mogelijk) van jou; waarvoor gebruikt CSU deze gegevens; aan wie verstrekt CSU jouw persoonsgegevens (mogelijk); en over welke rechten beschik je ten aanzien van deze gegevens? Het uitgangspunt van CSU is dat wij alleen je persoonsgegevens gebruiken indien dat strikt noodzakelijk is en indien wij de veiligheid daarvan kunnen waarborgen. Door deze website te gebruiken, stem je in met deze Privacyverklaring. 

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing? 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door CSU worden verwerkt, met tussenkomst van CSU’s websites, social mediakanalen en online promoties voor evenementen en acties die per e-mail worden verzonden. Daarnaast is deze Privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die door CSU verwerkt worden in en met betrekking tot haar dienstverlening. Ten slotte is deze Privacyverklaring ook van toepassing indien je bij ons solliciteert.  

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?  

Onder het motto ‘Scherper. Slimmer. Schoner’ is familiebedrijf CSU met diverse vestigingen en 16.000 medewerkers een Nederlandse top 3 speler in de schoonmaakbranche. CSU heeft vestigingen in Uden, Amsterdam, Apeldoorn, Barendrecht, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Houten en Maastricht. CSU Groep B.V. met hoofdkantoor Uden (Verlengde Velmolen 1, 5406 NT), met kvk-nummer 16080981, is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens. Wil  je contact met ons opnemen? Bij het kopje “Vragen, verzoeken of klachten” vind je onze contactgegevens.  

Op welke wijze verzamelen wij jouw persoonsgegevens? 

CSU begrijpt dat de bescherming van je privacy voor jou belangrijk is. In de arbeidsintensieve dienstverlening die CSU levert, staan mensen centraal. Wij zijn je betrouwbare dienstverlener in schoonmaak en gelieerde markten. Zo zijn we de specialistische schoonmaakpartner in diverse sectoren: onder meer kantoren, hotels, zorg, recreatie, onderwijs, MKB en vervoer (zie voor meer informatie onze Branche pagina.  

De bescherming van jouw privacy is daarbij een belangrijk element van kwaliteit. CSU hecht veel waarde aan het creëren van bewustzijn op de werkvloer ten aanzien van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De zorgvuldige omgang dient betrekking te hebben op de persoonsgegevens van klanten, hun medewerkers, andere zakelijke relaties, maar ook op onze eigen medewerkers. CSU streeft naar zowel compliance als het behouden van een werkbare situatie voor alle betrokkenen. Dit alles binnen de wettelijke kaders en met een passie voor ondernemen en dienstverlening. Graag geven we hieronder inzicht in de persoonsgegevens die wij van je nodig hebben en waarom. 

 
CSU verzamelt jouw persoonsgegevens op de volgende wijze: 

 • Doordat jij (of een derde ten behoeve van jou) direct met ons communiceert per e-mail, brief of telefonisch;  
 • Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over onze schoonmaakdiensten en andere gelieerde dienstverlening middels het contactformulier op de website;  
 • Doordat je (of een derde ten behoeve van jou) op een andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons te sluiten. Hieronder kunnen ook jouw bijzondere persoonsgegevens vallen; 
 • Doordat je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een van onze evenementen; 
 • Doordat je je abonneert en/of onze social media kanalen volgt;  
 • Doordat wij persoonsgegevens via andere bronnen verkrijgen, zoals door middel van openbare bronnen, of door middel van andere partijen, zoals via opdrachtgevers en/of partners;  
 • Door analyse van onze technische tools en diensten, die wij gebruiken voor onze websites;  
 • Door bij ons te solliciteren. 

Voor welke doeleinden verwerkt CSU je persoonsgegevens?  

 
In het kader van onze dienstverlening 

De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om je daadwerkelijk te kunnen voorzien van onze schoonmaakdiensten en gelieerde dienstverlening. In het vervullen van onze rol als opdrachtnemer, leverancier en binnen de verschillende facetten van dienstverlening waarin CSU werkzaam is, kunnen in ieder geval (maar niet uitsluitend) de volgende verwerkingen van persoonsgegevens behoren: het beheren van gegevens van prospects, klanten en opdrachtgevers alsmede het onderhouden van deze zakelijke relaties. Daarnaast verwerkt CSU jouw persoonsgegevens om met jou in contact te komen.  

CSU verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, titel, functie, e-mail, andere contactgegevens, naam van het bedrijf/organisatie waarvoor je werkzaam bent, rechtsverhouding tot anderen, adresgegevens en overige gegevens die je aan ons verstrekt.  

Verder verwerken wij financiële gegevens teneinde betaling van onze dienstverlening te realiseren. Indien de wet dat vereist bewaren wij een kopie van je legitimatiebewijs. Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken op basis van de overeenkomst die we met je afsluiten, zonder daarvoor jouw specifieke toestemming te vragen. We delen deze persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is of je ons hiervoor toestemming geeft. 

 
Ook kunnen wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van vaste en flexibele werknemers aan klanten en opdrachtgevers verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en onze dienstverlening. Veel medewerkers bevinden zich extern, bij de klanten/opdrachtgevers. Opdrachtgevers die actief zijn binnen een specifieke sector, kunnen om aanvullende persoonsgegevens vragen indien dit noodzakelijk is om aan de wettelijk eisen te voldoen. Zo kan het voorkomen dat een klant een vog-verklaring nodig heeft van onze medewerkers (bijvoorbeeld in het geval van schoonmaakdiensten bij een kinderopvang, op grond van de Wet Kinderopvang). Deze klanten/opdrachtgevers dienen de identiteit van de werknemers te kunnen controleren en gegevens op te nemen in hun administratie. 

Nieuwsbrief of mailing 

CSU verwerkt persoonsgegevens om contact met je te (onder)houden. Wij informeren onze klanten en zakelijke relaties graag via bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook informeren wij je, indien gewenst, over evenementen die we organiseren en andere bedrijfsgerelateerde aangelegenheden die interessant kunnen zijn voor jou. Daarnaast verwerken wij statistieken met het oog op het verbeteren van onze diensten en de daarop gerichte marketingactiviteiten. 

Indien je nieuwsbrieven en uitnodigingen wenst te ontvangen, kun je je inschrijven via onze website (www.csu.nl). Je kunt je op elk gewenst tijdstip uitschrijven. 

Als je je aanmeldt voor ontvangst van de nieuwsbrieven verwerken wij in ieder geval: je voor- en achternaam, e-mailadres en de onderwerpen waarover je het laatste nieuws wenst te ontvangen (branchespecifieke voorkeur). Ook kunnen er gegevens worden geregistreerd in het kader van het bijwonen van evenementen. Wij zullen jouw gegevens bewaren totdat je je toestemming intrekt. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken of aanpassen.  

Social media 

CSU heeft een eigen LinkedIn-pagina, Facebook-pagina, Instagram-account, Twitter-account en YouTube-kanaal, waarop je je geheel vrijblijvend kunt abonneren. Via onze social media kanalen informeren wij je over de laatste ontwikkelingen binnen CSU, delen wij vacatures en hebben wij interactie met klanten en medewerkers van CSU. Daarnaast delen we informatie over andere bedrijfsgerelateerde aangelegenheden en evenementen waarvan we denken dat het interessant voor je is.  

Meld je je aan voor onze social media kanalen? Dan kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken: voor- en achternaam, titel, functie, contactgegevens zoals e-mailadres en social media pagina, het bedrijf waarvoor je werkzaam bent en de berichten en filmpjes die wij plaatsen en die je interessant vindt.  

Ben je je ervan bewust dat, als je ervoor kiest om je te abonneren op onze social media kanalen, dat als zodanig zichtbaar is voor andere gebruikers van de desbetreffende social media. Datzelfde geldt, als je een bijdrage van onze pagina deelt via social media.  

Onderhavige Privacyverklaring is niet van toepassing op voormelde gegevensverwerkingen. Indien je meer te weten wilt komen over de privacybeschermende maatregelen door deze derde partijen, dien je de desbetreffende privacyverklaring bij die derde partijen op te vragen.  

Wij zullen je gegevens bewaren totdat je je toestemming intrekt, deze kun je te allen tijde intrekken of aanpassen. 

Website 

Via onze website (www.csu.nl) verwerken wij je persoonsgegevens voor technische en functionele analyses van de website met het oog op het genereren van statistieken en om onze website te analyseren en/of te verbeteren. De persoonsgegevens die via onze websites worden verwerkt zijn: gegevens omtrent het apparaat waarmee u onze website bezoekt, waaronder IP-adressen en gegevens omtrent uw bezoek aan onze website, waaronder begrepen de pagina’s die bezoekers aanklikken. Deze gegevens worden verwerkt in statistieken inzake: de functionaliteit (is de pagina goed vindbaar?), foutmeldingen (zijn er webpagina’s die niet goed opstarten?) en de relevantie (is de webpagina nog relevant?). De persoonsgegevens die wij hiervoor verzamelen, verwerken wij gedurende 24 maanden. De gegevens zullen ook worden gebruikt om onze diensten te promoten.  

Als je via onze websites een e-mail verstuurt naar info@csu.nl, een contactformulier instuurt of telefonisch contact met ons opneemt via 0413 285 111, zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je vraag te kunnen beantwoorden of opmerkingen te kunnen verwerken. Ook deze gegevens worden binnen 18 maanden door ons verwijderd.  

Cookies  

CSU maakt gebruik van cookies op haar websites. Cookies zijn kleine bestandjes welke op je computer, tablet of smartphone opgeslagen worden bij het bezoeken van onze websites. Voor het goed laten functioneren van haar websites maakt CSU gebruik van functionele cookies en/of analytische cookies. Tevens maakt CSU gebruik van cookies om de inhoud van haar websites te delen via social media. Om deze cookies op jouw computer te mogen plaatsen wordt er vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de websites.  

CSU gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers de websites en apps gebruiken. Je mag deze cookies uiteraard weigeren. Dit kan door de settings van je webbrowser aan te passen. We wijzen je er op dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van de website. Door de website verder te gebruiken, zonder je settings aan te passen, stem je in met ons gebruik van cookies. 

Sollicitaties  

Indien je bij ons solliciteert, verwerken en bewaren we de volgende gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en overige persoonlijke gegevens vermeld in je sollicitatie. Hieronder kunnen ook je bijzondere persoonsgegevens vallen zoals een vog-verklaring. Deze gegevens worden alleen verzameld en verwerkt gedurende het sollicitatieproces en worden binnen 4 weken na beëindiging van het proces door ons verwijderd indien de sollicitatieprocedure geen succes heeft gehad. Alleen als je daarvoor toestemming geeft zullen wij je gegevens uiterlijk één jaar bewaren. Indien de sollicitatie wel succes heeft gehad, worden de gegevens bewaard tot 1 jaar na einde dienstverband. 

Juridische grondslagen voor het verzamelen van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens verwerken we op grond van één of meer van de volgende juridische grondslagen: 

 • Uitoefening van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst tot het verrichten van  onze dienstverlening;  
 • Gerechtvaardigd belang; 
 • Jouw toestemming;  
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer wij gegevens moeten verstrekken voor de uitvoering van de Belastingwet.  

De verkrijging van uw persoonsgegevens door derden 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst, dan wel om wet- en regelgeving na te leven. Voor zover noodzakelijk kunnen  jouw persoonsgegevens worden gedeeld binnen de CSU Groep. In zo’n geval ziet CSU erop toe dat het verwerken van deze persoonsgegevens binnen de doeleinden plaatsvindt. CSU verstrekt in geen enkel geval persoonsgegevens aan derden ten behoeve van commercieel gewin.  

Gegevens delen we alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van bijvoorbeeld de Rijksoverheid of handhavingsinstanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Als geen sprake is van een wettelijke verplichting of van noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst, verstrekken wij alleen gegevens aan anderen nadat we van jou expliciete toestemming hebben gekregen.  

 
Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?  

Je persoonsgegevens worden verwerkt door diverse afdelingen binnen CSU. Zo is bijvoorbeeld onze Marketing & Communicatieafdeling verantwoordelijk voor de verzending van onze nieuwsbrieven, persberichten, uitnodigingen en het plaatsen van berichten op onze social media kanalen. Voor zover nodig, in het geval je sectorspecifieke informatie wenst te ontvangen (bijvoorbeeld voor cleaning, hotel services of food), worden je persoonsgegevens gedeeld met de betreffende afdeling. 

Voor het uitvoeren van haar diensten kan CSU gebruik maken van een externe partij welke ondersteunt bij gegevensverwerkingen. Bovendien kan zij haar diensten uitbesteden. Voorbeelden hiervan zijn het uitbesteden (deels) van: ICT diensten, budget-coaching, het inwinnen van juridisch advies, de inzet van zzp-ers en andere supportdiensten. Deze derden kunnen persoonsgegevens verwerken, waardoor zij als verwerker worden aangemerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. CSU eist van haar verwerkers een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens. Verwerkers worden mede geselecteerd op hun privacybeleid. Afspraken worden contractueel vastgelegd en indien daartoe aanleiding is, wordt de nakoming hiervan gecontroleerd. Met deze verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Bovendien zullen wij enkel persoonsgegevens delen voor de doeleinden zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Bovenstaand brengt tevens mee dat in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere partijen, bijvoorbeeld met derden die relevant zijn voor het verlenen van onze dienstverlening, zoals accountants, overheidsinstanties of organisaties welke betrokken zijn bij het hosten van een evenement. 

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?  

CSU heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens adequaat te beschermen. CSU verwerkt met name persoonsgegevens van klanten en medewerkers. CSU focust op beveiliging van de ICT-processen en –systemen. De beveiliging is gericht op de bescherming van informatie zelf en de middelen waarop het wordt opgeslagen zoals verschillende informatiesystemen, hardware, operating systems, databases, bedrijfsnetwerken en de fysieke locaties. CSU gebruikt diverse digitale beveiligingstechnieken zoals: encryptie, firewalls en beveiligde servers. Verder geldt dat je persoonsgegevens op beveiligde, Nederlandse dan wel Europese servers worden opgeslagen.  

Verder voorzien we al onze medewerkers van instructies inzake het belang van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Al onze medewerkers instrueren wij verder over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals: een datalekprotocol; de inhoud van onderhavige Privacyverklaring; de noodzaak van het verkrijgen van toestemming bij verzending van nieuwsbrieven en informatie met betrekking tot andere marketingdoeleinden; en de noodzaak om hun wachtwoorden en / of devices voortdurend te beschermen.  

Rechten met betrekking tot eigen persoonsgegevens 

Je hebt als betrokkene een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens: 

 • Het recht van inzage. Je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens in te zien. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor je geen recht van inzage hebt;  
 • Het recht op aanpassing van je persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn; 
 • Het recht om vergeten te worden. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor wij toch je gegevens moeten bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat; 
 • Het recht om bezwaar te maken of een beperking van de verwerking te verzoeken. Wederom geldt dat wij onder bepaalde omstandigheden niet aan dit verzoek hoeven te voldoen;  
 • Het recht op data-portabiliteit. Dit betekent dat je het recht hebt om je persoonsgegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze te ontvangen en dat je het recht hebt om de data over te hevelen naar een andere verantwoordelijke; 
 • Het recht om een bezwaar en/of klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens);  
 • Het recht om je toestemming in te trekken. Wij merken op dat, voor de uitoefening van dit recht geldt dat, onder bepaalde omstandigheden, CSU gerechtigd is om de verwerking van  je persoonsgegevens te blijven voortzetten (in weerwil van uw intrekking), indien de verwerking noodzakelijk is voor CSU om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Bewaarbeleid 

Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor de hierboven genoemde doeleinden. CSU houdt hierbij rekening met de wettelijk bepaalde bewaartermijnen dan wel de termijnen die in het Vrijstellingsbesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn bepaald. CSU hanteert de wettelijke bewaartermijnen die voor gegevensverwerkingen geldig zijn vastgelegd.  

Wijzigingen in deze Privacyverklaring 

CSU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de Privacyverklaring moet worden gewijzigd. Wij adviseren je om deze pagina regelmatig te raadplegen. Indien er grote wijzigingen plaatsvinden kondigt CSU dit aan. 

.   

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 12-2023. 

Vragen, verzoeken of klachten? 

Met dit document wil CSU duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens. Indien je vragen hebt over je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, je niet tevreden bent over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, of als je specifieke vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kun je te allen tijde contact opnemen met ons per e-mail (privacy@csu.nl) of telefonisch 0413-285 111. Wij kunnen je vervolgens, als je dat wenst, in contact brengen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.  

Wij verzoeken je vriendelijk om, indien je contact met ons opneemt, te allen tijde duidelijk aan te geven wie je bent of namens wie je belt, zodat CSU zeker weet dat zij de juiste persoonsgegevens kan aanvullen, aanpassen of verwijderen. Om fouten te voorkomen kan CSU vragen om je legitimatie.  

Indien je van mening bent dat, CSU of een medewerker van CSU, onzorgvuldig omgaat met je persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen. Je kunt je klacht indienen bij CSU of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.