Zoeken Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoekfunctie te sluiten.
duurzaam voor een sociaal groene wereld_samen scherper_samen schoner

Duurzaam ondernemen, dat raakt mens, maatschappij en milieu. Samen werken we aan de groene wereld van morgen.

Gedreven door een groene, sociale wereld

> 0

collega’s namen in 2023 deel aan
‘Fris in je Werk’ initiatieven

0

ton CO₂ besparing in 2023 in
onze bedrijfsvoering

0

ton verwachtte CO₂ besparing door inzet van duurzame handschoenen in 2024

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen gaat over het verbeteren van ieders leefgeluk, het omkijken naar onze planeet. De wereld schoner, groener en socialer maken. Vandaag, maar zeker ook morgen en overmorgen. Want waarom zou je sociale en ecologische vraagstukken van vandaag doorschuiven naar morgen?

Daarom pakken we deze uitdagingen met beide handen aan. Niet alleen, maar samen met jou. We maken verschil in hoe we dat doen: voor mens, planeet en maatschappij. Met persoonlijke aandacht, voor de groep, maar ook voor het individu en het verhaal erachter in een maatschappelijke context.

Alleen samen, in co-creatie met onze medewerkers, partners, klanten, leveranciers en de markt, oogsten we verbeteringen voor mens en milieu. We zoeken en ontwikkelen continu nieuwe innovaties; we delen kennis en ervaring en durven te experimenteren om op korte en lange termijn positieve impact te realiseren. Niet door te wachten maar door nu te handelen, door duurzaam gedrag de norm te laten zijn en initiatieven te laten bloeien. Voor de huidige en de komende generaties.

Onze ambitie

We willen de meest duurzame schoonmaakdienstverlener in Nederland zijn en blijven. We gidsen en supporten onze collega’s in de schoonmaak, onze klanten en onze leveranciers naar een klimaatpositieve onderneming. En we laten ons ook graag inspireren door onze partners. We focussen hierbij op drie pijlers, volledig passend bij ons organisatiemodel en met ieder een eigen dynamiek.

1 Duurzame bedrijfsvoering

Wat doen we zelf binnen onze organisatie? We werken aan maatregelen om onze bedrijfsvoering rond 2030 CO₂ -neutraal te krijgen, met name op het gebied van mobiliteit en huisvesting. Daarnaast vergroten we onze sociale impact en duurzame inzetbaarheid via Fris in je Werk, zodat onze collega’s iedere dag opnieuw mentaal, fysiek en financieel gezond aan het werk kunnen.  

2 Duurzame schoonmaak

Hoe verduurzamen we de schoonmaak(sector)? We zijn hard onderweg om de milieu-impact van onze schoonmaakdienstverlening te halveren in 2030 en zelfs volledig CO-neutraal aan te bieden in 2040. Duurzame schoonmaak betekent óók dat we daarnaast de belangen van onze schoonmaakmedewerkers niet uit het oog verliezen. Met onze methodiek binnen Green & Social Impact blijven we deze ontwikkelingen continu monitoren en bijsturen.

3 Mens & maatschappij

Wat geven we terug aan de maatschappij? Als één van de grootste werkgevers van Nederland én als familiebedrijf nemen we deze verantwoordelijkheid zeer serieus. We hebben 15 duizend gezinnen om voor te zorgen en meer dan 130 nationaliteiten in huis. We zetten ons daarom in voor vrijwilligerswerk bij onder andere de Voedselbank en Villa Pardoes. Daarnaast delen we kennis en ervaringen en leren we ook weer van anderen om het iedere dag weer wat beter te kunnen doen.  

duurzame bedrijfsvoering SportCity
Duurzaam schoonmaken Green & Social Impact
Mens & Maatschappij FC Straat Touzani

Goedgekeurd door kenners

Kwaliteitsstempels onderstrepen dat we op de goede weg zijn. We zijn trots op onze certificeringen die een sterk fundament vormen. Zoals de CO₂ Prestatieladder en ISO-normen. Maar ook commitments als de Green Deal duurzame zorg 3.0, Sustainable Development Goals (SDG’s) en onze deelname aan het Klimaatakkoord van Parijs (SBTi).

 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  Internationale milieunorm ISO 14001
 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  Internationale kwaliteitsnorm ISO 9001
 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  Internationale veiligheidsnorm ISO 45001
 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  Ecovadis

Als duurzame partner blijven we onszelf uitdagen. Dat doen we bijvoorbeeld door samen te werken met EcoVadis, een evidence-based online platform dat bedrijven in staat stelt de duurzaamheidsprestaties van hun leveranciers te evalueren.

 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  NEN-ISO 26000:2010 zelfverklaring
 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  CO₂ Prestatieladder, trede 3
 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  Keurmerk Schoon
 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  Prestatieladder Socialer Ondernemen
 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  VSR-Keurmerk
 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  VCA: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  Code Verantwoordelijk Marktgedrag
 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  SNA-Keurmerk (NEN 4400-1)
 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  CSRD

Als organisatie zijn we verplicht onze niet financiële prestaties (lees milieu en sociaal) te rapporteren over 2025. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart met een dubbele materialiteitsanalyse, een GAP-analyse en bekrachtigen van benodigd beleid en KPI’s om te monitoren.

 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  SBTi

Science Based Targets initiative

Blijven vernieuwen

Ons beleid is gericht op het continu verbeteren van onze dienstverlening. Maar ook het creëren en steeds verbeteren van een goede en veilige werkomgeving. En het verder beperken van de milieubelasting van (schoonmaak)activiteiten op ieders leefomgeving. In onze KAM-beleidsverklaring leggen we uit hoe.

CSU contact