Home > Nieuws > Kick van der Pol nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Total Care BV

Kick van der Pol nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Total Care BV

Woensdag 24 April 2019

Kick van der Pol is op 18 april jl. benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Total Care BV. De holding Total Care BV bestaat uit de afzonderlijke bedrijven CSU en Tzorg (thuiszorg). De heer Van der Pol werd voorgedragen door de familie aandeelhouders in goed overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Kick van der Pol was van 1998 tot 2001 voorzitter Hoofddirectie Relan. Vervolgens tot 2005 voorzitter Hoofddirectie bij Interpolis. Van 2005 tot 2006 vervulde hij de functie van vice-voorzitter Raad van Bestuur Eureko / Achmea. De ervaren bestuurder is momenteel ook voorzitter van Raad van Commissarissen ASR, voorzitter Board Ortec Finance, lid Raad van Commissarissen Holding Nationale Goede Doelen Loterijen en voorzitter Baliegroep Sociale Zekerheid.

Opvolger Jacques Teelen
Kick van der Pol volgt Jacques Teelen op, die op 18 april jl. afscheid nam als voorzitter vanwege het einde van zijn 10-jarige zittingsperiode. De voormalige voorzitter vervulde tot 2008 de functie van Algemeen Directeur FloraHolland. Daarnaast vervult hij diverse toezichthoudende functies. De heer Teelen is een zeer ervaren en capabele bestuurder. Met een groot waarnemingsvermogen en (mensen)kennis leidde hij discussies in goede banen en gaf hij een ieder de ruimte voor inbreng. Een verbinder tussen alle stakeholders, familie, aandeelhouders, certificaathouders, collega’s RvC, RvB en directie. Total Care BV is de heer Teelen zeer erkentelijk voor zijn inzet en spreekt grote waardering uit voor de rol die hij op meer dan uitstekende wijze heeft vervuld.

Samenstelling RvC
Naast Kick van der Pol, bestaat de RvC uit vier zittende leden Greet Prins, Doekle Terpstra, Bert van de Schelde en Tobias Walraven. In het kader van een professionele aansturing van de onderneming werkt Total Care BV. als structuurvennootschap met een corporate governance code en de daarbij behorende wettelijke kaders.

Meer informatie
Woordvoerder
Erwin Vos

Manager Marketing & Communicatie
Erwin.Vos@csu.nl
06 13227833

Nieuwsbrief

Altijd scherp op het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van CSU.