Zoeken Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoekfunctie te sluiten.

Facilitair Nederland focust vooral op gezonde werkomgeving en kostenbeheersing

Het onderzoek onder 115 toonaangevende organisaties in Nederland laat de facilitaire doelen, innovaties en uitdagingen van facility management (FM) zien. Zowel op het gebied van smart buildings & smart workplace management, duurzaamheid en hospitality. Door corona zetten de innovaties op het gebied van duurzaamheid (vitaliteit & gezondheid) en hospitality (veiligheid) meer door dan op het terrein van smart buildings en smart workplace management.

Corona heeft grote impact op facilitaire prioriteiten en innovaties. De basiszorg voor fysieke en mentale gezondheid van medewerkers en klanten staat door corona voor 66% van de facilitair verantwoordelijken op 1. Zes op de tien richt zich op veranderd gebouw- en ruimtegebruik, de helft op het faciliteren van goede (thuis)werkplekken. Niet vreemd dat de grootste stijger bij FM-diensten logistiek is. Deze ging van 47% naar 84%. De belangrijkste uitdaging voor 3 van de 4 facilitair verantwoordelijken is het omgaan met veranderingen, gevolgd door de veranderde functionaliteit en gebruik van het gebouw (43%) en onder andere werkplekinrichting (37%).

Terug naar de basis, gezond gebouw belangrijkste doel

Niet zo vreemd maar met stip op 1 in de doelen van FM staat de zorg voor een gezond gebouw. Liefst 63% geeft dit aan, gevolgd door beheersen van de facilitaire kosten (56%). Voor FM blijft duurzaamheid, nummer 1 doel in 2020, nog steeds met 43% als een top 3 doel op de agenda. Hierbij staat het menselijke aspect (vitaliteit & gezondheid en community engagement) centraal. We zien daarnaast nog steeds het verlagen van energiegebruik hoog op de prioriteitenlijst terugkomen. Ruim 60% ondervindt nog wel barrières om duurzaamheidsdoelen te verwezenlijken. Omdat bijvoorbeeld duurzaamheidsvraagstukken individueel worden opgepakt of binnen de organisatie nog geen beleid is geformuleerd. Ook heeft een kwart hiervoor geen (apart) budget.

Innovaties belangrijker dan ooit bij nieuwe uitdagingen

“FM was al ontzettend belangrijk bij het creëren van een gezonde, gastvrije en veilige werkomgeving, maar hun spilfunctie is nog duidelijker geworden. Budgetten staan enigszins onder druk, maar er wordt actief geïnvesteerd in werkplekinrichting, flexibel gebouwgebruik en slimme schoonmaak en hygiëne. De interesse is groot om juist in deze periode samen te kijken naar digitalisering en een gezamenlijke innovatie-agenda. De pandemie daagt uit om met praktische aanpassingen te komen en wendbaar te zijn. Nieuwe technologieën en vooral samenwerkingen zijn daarom belangrijker dan ooit”, zegt Esmée Ficheroux, lid Raad van Bestuur van CSU.

FM gesteund door directies

FM geeft invulling aan de wensen van directies. In de coronacrisis zetten organisaties alle zeilen bij om overeind te blijven. Door de pandemie zijn voor veel directies thema’s als kostenmanagement (65%), veiligheid en gezondheid (62%) en bedrijfscontinuïteit (60%) topprioriteit geworden. Duurzaamheid en wenbaarheid completeren de top 5 doelen van directies. In deze crisis heeft FM een spilfunctie; een rol die zij met beide handen aangrijpt en naar behoren uitvoert. Liefst 97% van de facilitair verantwoordelijken voelt zich daarbij gesteund vanuit de directie bij hun uitdagende taken; crisismanagent, toenemende logistiek, zorgen voor (digitale) werkplekken en het wend- en weerbaarder maken van de facilitaire organisatie door ander gebouwgebruik en de functionaliteit van ruimtes.

Nut van Smart buildings nog niet in beleid opgenomen

Bij het realiseren van gezonde, veilige werkomgevingen en beter beheersbaar gebouwgebruik helpen oplossingen voor smart workplace management als technologie, data en informatie. Het creëren van digitale en fysieke ruimtes om probleemloos, creatief en innovatief samen te werken. Ruim 70% van Facilitair Nederland worstelt op het vlak van smart buildings nog hoe hierop beleid te formuleren. De helft van de respondenten voorziet ook meer samenwerking met ICT om thuiswerkplekken te faciliteren en het verhogen van de beleving van de thuiswerkplek mee te nemen in dienstverlening. 1 op de 10 verwacht meer samenwerking met HR om medewerkers en klanten beter te binden en boeien.

Optimale afstemming tussen ketenpartners

Bij het ideale FM-model staat Single Services Outsourcing met 43% nog steeds met stip op nummer 1. De in 2020 verwachte groei van het multi services outsourcingmodel zette niet door en daalde zelfs naar 5,4%. Meeste toekomst zien respondenten in een single services outsourcing-model in combinatie met een facilitair verbinder. De belangstelling voor dit model verdrievoudigde. Opvallend is bovendien dat 100% van de partijen die al volgens dit model werken, het nog steeds ziet als het ideale model.

Hospitality: innovatief op veiligheid

Hospitality, beleving, de klantreis, vernieuwen, samenwerken met facilitaire partners, wendbaar zijn; facilitair managers kunnen er niet omheen. Maar het voornaamste hospitality doel en prioriteit is nu: een optimale hygiëne en veiligheid (68%), oftewel een gezond gebouw. De innovaties die binnen Hospitality plaatsvinden zijn sterk geconcentreerd op praktische toepasbaarheid en liggen dicht bij de verantwoordelijkheid van FM.

Benieuwd naar het volledige benchmarkrapport? Download het hier: www.csu.nl/benchmark
Organisaties kunnen zich hier ook nog steeds benchmarken met vakgenoten.

logo-benchmark-onderzoek-website_001

Foto onderschrift: Overhandiging Benchmarkrapport 2021 tijdens de CSU Innovatie Boost door Diane van Dijk (Directeur Commercie & Hospitality) aan Michel Tobé (voorzitter FMN)