Zoeken Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoekfunctie te sluiten.

CSU kiest voor schoner wagenpark met hybride Toyota’s

csu-kiest-voor-schoner-wagenpark-met-hybride-toyotas-klein-duurzaam-milieu

CSU en de Nederlandse Toyota-importeur Louwman & Parqui sloten recent een overeenkomst voor de afname van 80 tot 100 hybride bedrijfsauto’s per jaar. CSU gaat hierdoor een forse CO₂-besparing realiseren van 25% ten opzichte van het huidige wagenpark. De semi-elektrische auto’s zijn bestemd voor de rayonmanagers van CSU en de zorgcoördinatoren van zusterbedrijf Tzorg. 

Scherp op CO₂-emissie
De vernieuwing van het wagenpark is een logisch gevolg van het ambitieuze duurzaamheidsbeleid van CSU. John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur van CSU: “Duurzaamheid is voor ons vooral dóen. Buiten, maar zeker ook binnen, in de bedrijfsvoering. Door duurzame initiatieven op sociaal gebied, iets waar CSU veel waarde aan hecht. Maar ook door de CO₂-uitstoot in kaart te brengen en op actieve wijze te reduceren. Vandaar onze keuze voor Toyota. De CO₂-besparing die we met deze hybride auto’s realiseren, is maar liefst 25%. Bovendien sluit het groene imago van Toyota uitstekend aan bij de kernwaarden van onze eigen organisatie.”

Samen impact maken
Volgens manager Inkoop & Huisvesting bij CSU en Tzorg Ton van de Ven is focus op CO₂-emissie een randvoorwaarde om succesvol te kunnen samenwerken. Van de Ven: “Uit benchmarks blijkt dat onze uitstoot relatief laag is. In 2018 was deze bijna veertig procent lager dan in 2011. Toch willen we, samen met onze stakeholders, het jaarlijkse CO₂-verbruik nóg verder terugdringen. De vernieuwing van ons wagenpark gaat daaraan merkbaar bijdragen. Maar ook een strakke monitoring van het brandstofverbruik past daarbij. Met Toyota-importeur Louwman & Parqui hebben wij uitstekende afspraken gemaakt om onze doelstellingen te kunnen realiseren.”

Bewijzen dat het kan
Jan Christiaan Koenders, Managing Director van Louwman & Parqui Nederland, is zeer te spreken over de samenwerking met CSU. “CSU kijkt verder dan vandaag en neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een schone toekomst. Ik zie mooie paralellen met onze eigen organisatie. Want met de Toyota Prius bracht Louwman & Parqui al in 1997 een revolutionaire auto naar Nederland. Met een combinatie van een krachtige elektromotor, een zuinige benzinemotor en veel vernuftige technologie die tot dan toe voor onmogelijk werd gehouden. Maar Toyota bewees dat het kon. CSU bewijst nu ook dat je commercieel zeer succesvol kunt zijn én tegelijkertijd scherpe duurzaamheidsdoelstellingen kunt realiseren. We kijken dan ook uit naar een succesvol partnership.”