Home > Keurmerk Schoon

Keurmerk Schoon

CSU bezit het Keurmerk Schoon. Dit keurmerk is gestoeld op voldoen aan de NEN 4400-1 norm, de CAO en andere schoonmaakspecifieke eisen en het conformeren aan de bepalingen uit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Het keurmerk zorgt voor meer transparantie in de markt en verdere professionalisering en duurzaamheid van de branche. Bij bedrijven met het keurmerk zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat deze bedrijven brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken. CSU verwacht dat borging van kwalitatief marktgedrag door de betrokken partijen een garantie zijn voor goede werkomstandigheden en sociaal opdrachtgeverschap. CSU realiseert dit onder andere door extra structurele pandcontroles en bezoeken vanuit de kwaliteitsorganisatie. Eigen pandadviseurs brengen de omstandigheden in kaart zoals verblijfsruimte, werkkast, veiligheid en overige voorzieningen en spreken opdrachtgevers er zo nodig op aan.