Zoeken Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoekfunctie te sluiten.

Keurmerk Schoon, zekerheid voorop

Goed samenwerken betekent transparant zijn, vinden wij. Daarom zijn we er trots op dat we het Keurmerk Schoon hebben. Hiermee verzekeren we jou als opdrachtgever ervan dat we de juiste  verzekeringen hebben. Maar ook dat onze administratie op orde is, we belasting en premies betalen en brede vakkennis hebben. En dat we eerlijk zaken doen.

Keurmerk Schoon zorgt voor meer transparantie in de markt. Het draagt bij aan de verdere professionalisering van de schoonmaakbranche en aan duurzaamheid in de bedrijfsvoering.

Over het keurmerk

Keurmerk Schoon is het onafhankelijk keurmerk van Schoonmakend Nederland. Het behalen van het keurmerk is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de vereniging. De NEN4400-1-norm (SNA-norm) vormt de basis van het Keurmerk Schoon. Op de website van Schoonmakend Nederland vind je meer informatie over het keurmerk.

De zeven zekerheden van Keurmerk Schoon

Met het Keurmerk Schoon verzekeren wij jou dat we:

  • De financiële en personele administratie op orde hebben

Met de NEN4400-1-certificering (SNA-norm) ben je maximaal beschermd tegen ketenaansprakelijkheid. We dragen belasting en premies correct af en onze medewerkers mogen in Nederland werken.

  • De cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijven juist toepassen

We betalen onze medewerkers goed (boven minimumloon), zorgen voor een gezonde werkdruk en bieden goede arbeidsvoorwaarden: 26 vrije dagen, eindejaarsuitkering, goede pensioenopbouw, uiteenlopende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en een regeling om eerder te stoppen met werken.

  • Investeren in de vakbekwaamheid van onze medewerkers

Alle schoonmaakcollega’s zijn opgeleid voor het schoonmaakvak of krijgen binnen twaalf maanden na indiensttreding de Vakopleiding Schoonmaak aangeboden. Daarnaast stimuleren we onze schoonmakers gebruik te maken van de talloze mogelijkheden die de branche biedt om horizontaal of verticaal door te groeien.

  • De contractverplichtingen nakomen

We maken samen met jou afspraken over regelmatige communicatie over het contract.

  • De Code Verantwoordelijk Marktgedrag hebben ondertekend

In deze code is vastgelegd dat bij inkoop de kwaliteit van het schoonmaakwerk en goede arbeidsomstandigheden leidend zijn. Zo dragen we samen met jou bij aan een duurzame marktwerking en medewerkers die met plezier hun werk doen.

  • De juiste verzekeringen hebben, dus geen gedoe bij schade

Stel dat onze schoonmaakmedewerker schade bij jou veroorzaakt, dan regelt onze opzichtverzekering dat we verzekerd zijn voor vergoeding van deze schade. Immers, we zijn aansprakelijk, maar als er geen financiële dekking is, blijf je als opdrachtgever met de brokken zitten.

  • We jaarlijks op alle bovenstaande onderdelen worden getoetst door een onafhankelijke keuringsinstantie.