Home > Duurzaam > Milieu > Milieutips > Controleer je bandenspanning

Controleer je bandenspanning

Ongeveer 60% van de auto’s rijdt met een te lage bandenspanning. Een auto die met 15% onderspanning rijdt verbruikt ongeveer 2% extra brandstof. Dit betekent meer brandstofkosten en een hogere CO2-uitstoot. Controleer daarom regelmatig de bandenspanning.

Minder CO2 uitstoot.
De negatieve invloed van het rijden met onderspanning op het milieu bestaat uit het verbruik van extra brandstof en de daarmee gepaard gaande extra uitstoot van verontreinigingen.
Als je uitgaat van de berekening voor ons wagenpark hierboven, komt dit neer op een extra CO2-uitstoot van circa 35,5 ton per jaar.

Het rijden op de juiste bandenspanning heeft de volgende voordelen:

Minder bandenslijtage
Onderspanning zorgt voor versnelde slijtage van autobanden waardoor de levensduur snel afneemt. Dit leidt tot het eerder vervangen van de autobanden en meer bandenslijpsel dat als fijn stof in de lucht komt. Een onderspanning van 20% verkort de levensduur van de band met bijna een kwart en 30% onderspanning verkort de levensduur zelfs met de helft.

Betere wegligging
Een te lage bandenspanning zorgt voor een verminderde grip op de weg. Dit betekent een langere remweg en een hogere slipkans. Een te lage bandenspanning verhoogt de kans op klapbanden. Ook is de remweg korter, waardoor dus minder kop-staartbotsingen plaatsvinden.

De banden zijn stiller
Opgepompte banden produceren minder geluid en rijden stiller over de weg.