Home > Duurzaam > Milieu > CO2

CO2

CO2-Prestatieladder

CSU hanteert de richtlijnen van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder vormt een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid om op een duurzame wijze te ondernemen. CSU werkt hiermee aan een structurele verlaging van de CO2-emissie als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. CSU voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgesteld. Klik hier voor het certificaat.


De CO2-Prestatieladder werd in 2009 ontwikkeld door Prorail en dient als maatstaf voor het meten en bepalen van de CO2-prestaties. Daarnaast stimuleert het bedrijven om voorop te lopen bij CO2-bewust ondernemen.

Inzicht in de CO2-voetafdruk

CSU brengt sinds 2009 zijn CO2-voetafdruk in kaart. Door inzicht in de huidige situatie kunnen daadwerkelijk doelstellingen worden bepaald die de uitstoot structureel verminderen.

Om het energieverbruik en de CO2-emissie structureel te verminderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige situatie. CSU brengt sinds 2009 zijn CO2-voetafdruk in kaart. Vanaf 2011 doen we dit op een manier die in lijn is met de internationale richtlijnen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol (GHG-Protocol).

CSU’s footprint wordt uitgedrukt in:

  1. Directe emissies - brandstofverbruik voor verwarming en leaseauto's;
  2. Indirecte emissies - elektriciteitsverbruik en emissie als gevolg van zakelijke vliegtuigkilometers en zakelijke kilometers met privéauto;
  3. Overige indirecte emissies - zakelijke reizen met openbaar vervoer, woon-werkverkeer, afval etc.

Voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder zijn onderdelen 1 en 2 van toepassing.

Afgezet tegen de omzet bedroeg de uitstoot in:

2011 (basisjaar) - 16,33 ton CO2 per miljoen euro

2019 – 10,77 ton CO2 per miljoen euro

De CO2-emissie van CSU komt voornamelijk voort uit het gebruik van het eigen wagenpark en in mindere mate door elektriciteit- en gasverbruik voor de eigen vestigingen.

Reductieplan

CSU werkt aan een structurele verlaging van de CO2-emissie met als doel onze bedrijfsactiviteiten klimaat neutraal uit te kunnen voeren. Om dit te bereiken hebben we diverse doelstellingen geformuleerd. Om onze CO2-emissie op de langere termijn structureel te verlagen heeft CSU doelstellingen en reductieplannen opgesteld.

Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het Energie en CO2-reductieplan.

 

Transparantie

Duurzaam ondernemen doe je samen. We hechten dan ook veel waarde aan transparantie en heldere communicatie over onze doelstellingen en activiteiten naar onze stakeholders. Voor het bereiken van onze doelstellingen hebben we de medewerking van onze medewerkers, leveranciers, opdrachtgevers en andere betrokkenen nodig. Duurzaam ondernemen doe je samen. Transparantie en heldere communicatie over onze CO2-doelstellingen en activiteiten zijn een voorwaarde voor een duurzame bedrijfsvoering.

Het communicatieplan geeft inzicht in de manier waarop CSU zowel in- als extern communiceert over dit duurzaamheidaspect.

 

Deelname van initiatieven

CSU onderneemt diverse initiatieven om de eigen CO2-uitstoot te reduceren. Bijvoorbeeld door de invulling van het autobeleid en bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers. CSU is daarnaast betrokken bij veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie in samenwerking met andere partijen. Samenwerken op dit onderwerp is van essentieel belang. Daarom is CSU bijvoorbeeld partner van een netwerkorganisatie als MVO-Nederland.

Een aantal van deze initiatieven staat beschreven in het document CO2 reductie initiatieven.