Home > Duurzaam > Milieu

Milieu

Scherp op een kleine eco-footprint

CSU zet haar dienstverlening, producten en processen efficiënt in om de eco-footprint -de mondiale voetafdruk van ons bedrijf, onze mensen en hun achterban- te verkleinen. CSU is binnen het milieuzorgsysteem scherp op een verlaging van energieverbruik, materiaalverbruik, emissies en afval. Onze CO₂-uitstoot is laag ten opzichte van branchegenoten. De nadruk ligt onder meer op verdere CO₂-reductie. Maar we doen meer.

 

Prijswinnende circulaire bedrijfskleding

Circulariteit en fashion gaan verrassend goed samen. Kijk maar naar de bedrijfsoutfits van CSU. Voor 100% gemaakt van gerecycled textiel, textiel snijafval, oude petflessen en visnetten en 100% represen­tatief. Van dassen tot kostuums, van shirts tot tunieken: werkelijk alles is vervaardigd met gerecycled garen. In samenwerking met Schijvens Corporate Fashion maakten we indruk door onze footprint te verkleinen. Ook fashion­deskundigen waren enthousiast, want de circulaire collectie werd bekroond met de Corporate Fashion Award 2018 (categorie MVO Collecties).

Groene feitjes:

  • Bijna alle kleding en accessoires zijn om te smelten en opnieuw te gebruiken, wat de items écht circulair maakt
  • Geen knopen en ritsen, wel zo veel mogelijk strik­bandjes
  • De jaarlijkse energie­besparing is gelijk aan 2.168.352 keer douchen, 383.000 km autorijden én 7.500 jaar non-stop tv-kijken

 

Dar!n

Ook op de werkvloer kunt u bijdragen aan een circulaire economie. Dar!n is een afvalinzamelsysteem om afval apart in te zamelen en te recyclen. Dar!n is in elke werkomgeving op zijn plaats: van onderwijs en zakelijke dienstverlening tot hotels en zorginstellingen. Van inzameling tot verwerking, van vuilniszak tot inzamelunit. Dar!in is scheiden van afval aan de bron.

 

Innovatielab

CSU opende in 2018 de deuren van het Innovatielab. Een creatieve hotspot met circulair meubilair, vervaardigd van afval uit de organisatie. Hiermee zijn we het eerste schoonmaakbedrijf ter wereld dat van restmateriaal nieuwe producten ontwikkelt. Zo bestaan de lampen volledig uit oude cd’s en is de salontafel gemaakt van door CSU gebruikte stofzuigers. Het Innovatielab is ontwikkeld in samenwerking met Triboo, dat ook het circulaire interieur van onder andere Triodos Bank en PostNL ontwierp.

 

CO₂-prestatieladder

CSU hanteert de richtlijnen van de CO₂-prestatieladder en is niveau 3 gecertificeerd. Wij handelen CO₂-bewust in onze eigen bedrijfsvoering en bij onze dienstverlening. CSU is een van de eerste schoonmaakbedrijven met certificering voor de CO₂-prestatieladder. Deze CO₂-prestatieladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werkt aan CO₂-reductie. In 2015 kreeg de CO₂-beperking een extra impuls door het plaatsen van 84 zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor in Uden.

Milieurisicoanalyse

Sinds 2009 registreren we onze CO₂-uitstoot aan de hand van de CO₂-footprint. Inzicht in de huidige cijfers maakt het beter mogelijk om doelstellingen op te stellen. In combinatie met het Energie- en CO₂-reductieplan werken we concreet aan verbetering. Om een reële vergelijking mogelijk te maken, hanteren we de 'relatieve emissie' als kengetal: de CO₂-uitstoot, afgezet tegen de omzet van CSU. CSU richt zich vooral op vergroening van vervoer en het wagenpark en meer inzet van groene stroom. 
 

Lagere emissie, bewuste kilometers 

De CO₂-uitstoot van het CSU-wagenpark met maar liefst 25% terug­dringen. Dat was een van de groene uitdagingen in 2019. We kozen voor meer hybride en elektrische auto’s en worden bovendien steeds scherper op de kilo­meters die we maken. 100% bewuste kilometers, daar willen we naartoe. Verder is het onze ambitie om de CO₂-uitstoot van alle bedrijfsprocessen samen jaarlijks te verlagen met 1,5%. Om dit te bereiken, delen we inzichten en oplossingen met onze samen­werkings­partners. Zo versterken we onze positie op de CO₂-Prestatieladder en zetten we tegelijkertijd stappen vooruit. 

 

BREEAM-certificaat 

Ook het stroom- en gasverbruik in onze vestigingen houden we kritisch tegen het licht. Met positief effect: ons hoofd­kantoor in Uden heeft als enig schoon­maak­bedrijf in Nederland al sinds 2016 het BREEAM-NL In-Use certificaat en kreeg na een nieuwe audit in 2019 de maximale 3-sterren score toegekend. De volgende groene uitdaging is om ook onze andere kantoren op dit ultieme duur­zaam­heids­niveau te brengen. BREEAM is een methode om het duurzaamheidsniveau van gebouwen te bepalen. Het In-Use certificaat beoordeelt bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik. 

ISO 14001

CSU’s milieu­management­systeem is gebaseerd op de internationale milieunorm ISO 14001, een belangrijk stuur­middel om onze duur­zame dienst­verlening aan te toetsen. In 2019 zijn we opnieuw gecertificeerd voor de nieuwe versie van deze norm. Ook verlengden we onze VCA**- en ISO 9001-certificeringen. Onze bedrijfs­voering is duurzaam en degelijk, dat vinden accoun­tants en certificering­instanties ook. CSU is een van de eerste schoonmaakbedrijven die het VSR-KMS keurmerk heeft behaald.