Home > Duurzaam > Mens > Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Scherp op verantwoordelijkheid

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag verenigt de gezamenlijke belangen van marktpartijen en geeft aan hoe wij kunnen bijdragen aan de verantwoorde inkoop en uitvoering van schoonmaak. CSU is blij met de code en onderschrijft de doelen en inhoud ervan. We zien dit als prima uitgangspunt om samen te streven naar evenwichtigere marktverhoudingen en respect voor schoonmakers en hun vak. CSU vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk partijen de Code ondertekenen en promoot dit actief onder relaties. Zo komt er meer aandacht voor de noodzaak van verantwoorde inkoop en uitvoering van schoonmaak.

Klik hier voor CSU's zelfverklaring

De Code

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag verenigt de gezamenlijke belangen van betrokken marktpartijen. De code geeft aan hoe zij kunnen bijdragen aan de verantwoorde inkoop en uitvoering van schoonmaak. CSU is blij met het gegeven dat de belangrijke spelers in de wereld van het schoonmaakonderhoud een Code Verantwoordelijk Marktgedrag met elkaar zijn overeengekomen. CSU erkent en onderschrijft de doelen en de inhoud van deze code. We zien deze als prima uitgangspunt om samen met de andere marktpartijen te streven naar evenwichtigere marktverhoudingen en respect voor schoonmakers en hun vak.

Concreet
De richtlijnen in de code beschrijven de belangrijke verantwoordelijkheid die schoonmaakbedrijven, opdrachtgevers, bonden, medewerkers, intermediairs en anderen wordt toegedicht. In nauw overleg met nieuwe en bestaande opdrachtgevers bespreekt CSU de code. CSU helpt hen door te specificeren wat er conform de code van hen wordt verwacht. Daarbij geven we aan hoe de code concreet kan worden toegepast en welke aanvullingen daarop mogelijk zijn.

Natuurlijk hangt dit af van de fase waarin het (potentiële) contract zich bevindt. Met onze kennis helpen we bedrijven die de code willen toepassen in elke fase op de juiste manier. Hieronder beschrijven wij de drie fases:

1. Fase voorbereiding offerte
Binnen het traject van gunning speelt de code al een belangrijke rol vanaf het begin. De code geeft duidelijke sturing aan hoe het traject van gunning van een schoonmaakopdracht verantwoord vorm kan krijgen.

2. Transitiefase overgang contract
Opdrachtgevers dienen zeker ook in deze fase rekening te houden met de positie en het welzijn van schoonmaakmedewerkers. Daarbij is de CAO leidend. We helpen met voorbeelden van heldere en tijdige communicatie over de veranderingen door opdrachtgever en schoonmaakbedrijf naar alle betrokken partijen.

3. Reguliere contractfase
De code geeft diverse aanwijzingen voor een verantwoorde uitvoering van het schoonmaakcontract. Van het schoonmaakbedrijf wordt verwacht dat ze bij de uitvoering van de opdracht alle inzet kennis, ervaring en capaciteiten inbrengen. Medewerkers dienen te werken volgens de beleids- en gedragsregels van de opdrachtgever. Opdrachtgevers krijgen in de code ook meer verantwoordelijkheid toegedicht om zelf de naleving van het contract te controleren.

De code geeft aan dat opdrachtgevers ook mede verantwoordelijk zijn voor goede arbeidsomstandigheden van het schoonmaakpersoneel. Daarbij dienen verschillen in faciliteiten en bejegening tussen eigen medewerkers en schoonmakers te worden voorkomen.

Ondertekening Code Verantwoordelijk Marktgedrag door CSU:
Met een zelfverklaring voor de code maken schoonmaakbedrijven kenbaar dat ze de code volledig en serieus toepassen. Wij promoten onder onze relaties dat zij ook de code ondertekenen.