Home > Duurzaam > Mens > Bestrijden laaggeletterdheid

Bestrijden laaggeletterdheid

CSU speelt al jaren actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid. Met 122 nationaliteiten bij CSU is taalvaardigheid een aandachtspunt. Met die reden sloten we al in 2008 een convenant met de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid onder medewerkers terug te dringen en in 2015 ondertekende CSU het Taalakkoord.

Medewerkers kunnen de taalcursus ‘Taal op de werkvloer’ volgen om onderling optimaal te communiceren. Daarnaast kunnen zij ook via e-learning en zelfs virtual reality instructies krijgen, omdat visueel opleiden voor deze groep een goede oplossing is.

Lees ook: