Zoeken Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoekfunctie te sluiten.

Visie John van Hoof: “Wie vooruit wil, moet vooruit denken én versnellen.”

Voorzitter van de Raad van Bestuur bij CSU, John van Hoof, blikt terug op een bewogen jaar en kijkt vooruit met grootse plannen: “Juist nu kan CSU haar waarde tonen en worden schoonmaak en hygiëne in een heel ander perspectief gezet.” In het kader van het marktonderzoek deelt Van Hoof zijn visie op de schoonmaak.

John: “2020 was het meest bewogen jaar in de 52-jarige geschiedenis van CSU. Het jaar waarin de coronacrisis grote impact had op onze medewerkers, onze klanten en onze organisatie. Tegelijkertijd ook het jaar waarin het besef en belang van schoonmaken snel is gestegen. Juist nu kan CSU haar waarde tonen en worden schoonmaak en hygiëne in een heel ander perspectief gezet.”

Enorme veerkracht

“Bij ons kwam een enorme veerkracht los, een eigenschap die diep in ons DNA verankerd zit. CSU’ers zijn aanpakkers, wij zijn doeners. We stropen onze mouwen op, onze blik gericht op de wereld om ons heen. Of het nu gaat om onze eigen mensen, klanten, leveranciers of partners. Want vooruit ga je nooit alleen, maar altijd samen. Die zorgzaamheid komt uit het hart van ons karakter, als familiebedrijf. En naar familie kijk je om, zo simpel is het. Het welzijn van onze ruim vijftienduizend mensen vormde dan ook topprioriteit. Hoe we hun veiligheid en gezondheid verzekerden. Maar tegelijk bleven investeren in hun kennis en kunde, omdat onze klanten meer dan ooit op hun inzet vertrouwden.

Online opleiden, waar we al ver mee waren, bleek een gouden greep. Met nieuwe, praktische e-learnings stoomden we onze mensen klaar voor een switch naar de frontlinie: in de zorg, waar de vraag naar hygiëne het hoogst was. Sowieso zag je het CSU-groen waar het keihard nodig was. Bijvoorbeeld met Schoonvooronzehelden.nl, kosteloze schoonmaakhulp in bijvoorbeeld huisartsenpraktijken, het Leger des Heils en zelfs bij mensen thuis, zoals artsen. Trots zijn we op iedereen die zich zo wendbaar heeft opgesteld, en dat nog steeds doet.”

Innovatieve mindset

“Ook onze innovatieve mindset, de groene motor van ons bestaan, bleek van onschatbare waarde. Ogenschijnlijk soepel vertaalden we nieuwe uitdagingen in slimme oplossingen, waarmee we onze voortrekkersrol als facilitator innovator verstevigden. Oplossingen die stuk voor stuk inspelen op huidige én toekomstige klantbehoeftes. Van de CSU Uit-Kijk Gids en onze Corona Heropstart plannen tot de populaire CSU Hygiëne haak, een handig hulpmiddel om een deurklink of schakelaar ‘aan te raken’. Of kijk naar onze hologram-hostess Almina, die op futuristische wijze veiligheid met gastvrijheid combineert, Corona bleek een creatieve pressure cooker.”

Drive voor het allerbeste

“Ons ondernemerschap en onze veerkracht leidde ook in een bijzonder jaar successen. Zo zijn we er met een innovatieve, gastvrije en mensgerichte aanpak in 2020 opnieuw in geslaagd om vele opdrachtgevers te behouden en onze klantportefeuille verder uit te breiden. Onze drive voor het allerbeste vertaalde zich ook in trots makende prijzen, zoals de eerste positie in de MT500-categorie ‘Facilitaire dienstverlening’ en nummer 1 ‘Partner in schoonmaak’ van Facto. Maar de Koning Willem 1 Prijs vormde natuurlijk de kroon op ons werk. CSU mocht deze prijs – de Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven – in ontvangst nemen voor Grootbedrijf. Op 25 november 2020 reikte Erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima deze meest prestigieuze tweejaarlijkse prijs uit, een bekroning voor moedig, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap. De jury was van mening dat CSU een koploper is in technologische en sociale innovatie. Een onderneming die door haar wendbaarheid tijdens de COVID-19 crisis excellent ondernemerschap heeft laten zien en waar maatschappelijke winst net zo telt als financiële winst. De prijs vormt de bekroning voor de unieke werkwijze van CSU. Het is voor ons bedrijf, onze medewerkers en al onze relaties een groot compliment.”

Dankzij de loyaliteit van onze relaties, de moed van onze schoonmaakmedewerkers en onze totale innovatiekracht hebben wij 2020 het hoofd geboden.

Blik naar de toekomst

“Vernieuwen en ondernemerschap, het zijn eigenschappen die als een groene draad door ons bestaan lopen. Dat we ons bedrijf relevant houden voor klanten en markt kan maar op één manier: door te innoveren. Door continu de dienstverlening tegen het licht te houden en ons af te vragen hoe het beter, efficiënter of duurzamer kan. Om zo voor organisaties en hun medewerkers te zorgen voor gastvrije, gezonde en gelukkige werkomgevingen.

Als facilitair innovator zoeken we continu naar manieren om het schoonmaak vak slimmer, lichter en leuker te maken, met een goede balans tussen high tech en high touch.

Hiermee verwachten we de groeilijn aan te kunnen houden.

Digitalisering, robotisering en smart buildings zullen we in co-creatie verder inhoud geven. We zetten zowel denkkracht binnen de organisatie (Beste Schoonmaakidee, Innovatie klankbordgroep, Innovatielab) als buiten de organisatie (CSU Innovatie award, Hospitality congres, Hackatons) in, en investeren in samenwerkingen met Hogescholen en Universiteiten om studenten te betrekken bij nieuwe oplossingen. De samenwerkingen op brancheniveau dragen bij aan de dienstverlening van de toekomst. Dit doen we om onze klanten te verrassen en óók om medewerkers nog beter te ondersteunen en werken lichter en leuker te maken.”

Wie vooruit wil, moet vooruit denken én versnellen

“Als facilitair innovator staan wij voor maximale ontwikkeling van bestaande én nieuwe middelen. We innoveren op allerlei terreinen, onderzoeken mogelijkheden om schoonmaak te optimaliseren en nemen het voortouw in facilitaire samenwerking met partijen van binnen en buiten de branche. Onze visie op innovatie resulteert in innovatieve oplossingen. Bij CSU gaan marktinnovatie, diensteninnovatie, procesinnovatie, sociale innovatie en technologische innovatie hand in hand. Innovaties waar we niet over praten als perspectief maar juist in de praktijk brengen om organisaties en hun medewerkers gastvrijer, gezonder, duurzamer en gelukkiger te maken.

Om organisaties wend- en weerbaar te houden is flexibiliteit en ketensamenwerking van belang. Door van data bruikbare informatie te maken, zoals met Beyond Eyes en BE Clean, dragen we daaraan bij. Ook zien we een steeds groter wordende interesse in de Facilitaire Coalitie, ons pasklaar samenwerkingsmodel, dat in de veranderde en flexibelere facilitaire omgeving relevanter is dan ooit door de wendbare samenwerking.”

Welke kansen en uitdagingen we zien op het gebied van digitalisering en duurzaamheid? Lees hier de volledige publicatie op Servicemanagement.