Home > Sectoren > Voedingsmiddelen > Kennis en advies

Kennis en advies

Uw proactieve, innovatieve partner
CSU is een meedenkend en proactief partner. Facilitaire ontwikkelingen worden voortdurend gevolgd en toegepast. Proactiviteit schuilt echter niet uitsluitend in technologische innovatie. CSU ziet vooral het belang van de signaleringsfunctie en handelingsvrijheid van zijn eigen medewerkers. Zij weten het beste wat er op de locaties speelt. 

Steeds meer bedrijven werken samen omdat groei en innovatieve producten veel gemakkelijker in partnerships tot stand komen. Door onze actieve deelname aan brancheorganisaties als de VSR en OSB, ervaring bij uiteenlopende opdrachtgevers en onze nauwe contacten met leveranciers, weten wij precies welke ontwikkelingen zich afspelen. Deze informatie vertalen wij naar de meerwaarde, relevantie en mogelijkheden voor opdrachtgever. We denken graag met u mee over zaken als technische installaties, kwaliteitscontroles, werkmethoden en materialen en middelen. CSU is koploper op het gebied van reiniging binnen de voedingsmiddelenindustrie, daar profiteert u van.

Communicatie
Uiteraard informeren wij u steeds over actuele veranderingen. Zowel m.b.t. bedrijfsmatige en organisatorische zaken als onze visie betreffende onze samenwerking en onze gezamenlijke richting. Dit vindt plaats indien dergelijke situaties zich voordoen en is een vast agendapunt binnen het structurele strategisch overleg.