Home > Over CSU > Fris in je werk > Loopbaan & Mobiliteit

Loopbaan & Mobiliteit

Participatie
Een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van CSU: de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer dan elf procent van ons personeelsbestand bestaat al uit medewerkers met een social return-indicatie (SROI). In september 2017 bereikten we de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). We ontvingen voor onze inspanningen op dit gebied het certificaat voor de derde trede van het keurmerk.

Functioneringsgesprekken
Als werkgever blijven we graag continu in gesprek met elke medewerker. Daarvoor dient het functioneringsgesprek. In dat gesprek gaat het niet alleen maar om het beoordelen van de prestaties op het werk. Ook spreken we over de wederzijdse verwachtingen. Daarnaast komen ontwikkelingsmogelijkheden aan bod.

Interne mobiliteit
Een organisatie presteert optimaal als elke medewerker op de juiste plaats staat opgesteld. Dat kan betekenen dat sommige medewerkers meer ambities hebben dan het werk wat ze op dat moment uitvoeren. Bij CSU peilen we deze wensen en behoeften continu. Daarmee zorgen we ervoor dat medewerkers zich prettig voelen in hun baan: nu en in de toekomst.

Talentontwikkeling
Medewerkers ontwikkelen staat bij CSU hoog in het vaandel. Daarom hebben we oog voor de talenten en kwaliteiten van medewerkers. Zo kunnen we gericht sturen als we zien dat een medewerker meer kan en meer wil.

E-assessment
Inzicht in mensen vergroot de mogelijkheid om hen optimaal te begeleiden in hun loopbaan. Daarbij kan met een assessment een goed hulpmiddel zijn. CSU past zo’n test op een eigentijdse manier toe: online. Zo krijgen we een duidelijk en efficiënt inzicht in persoonlijkheidskenmerken, drijfveren, ontwikkelpunten en ambities. De uitkomst is een opstap richting een passende baan, nu en in de toekomst.