Zoeken Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoekfunctie te sluiten.

Omzet CSU en Tzorg door grens 700 miljoen

Jaarverslag CSU 2022

UDEN, 26 april 2023 –De Total Care groep, moedermaatschappij van schoonmaakbedrijf CSU en thuiszorgorganisatie Tzorg,groeide in 2022 met bijna 13% naar 703 miljoen euro omzet. De omzet van CSU bedroeg 490 miljoen euro, en de omzet van Tzorg 213 miljoen euro. Bij beide merken was de omzetstijging bijna 13%. In 2021 bedroeg de omzet van Total Care 623 miljoen euro.

Dankzij het vertrouwen van al haar klanten en cliënten en bovenal de inzet en vakmanschap van alle schoonmaakmedewerkers en thuishulpen heeft de onderneming de trend van groei kunnen vasthouden. Deze groei maakt het tevens mogelijk om aandacht te blijven houden voor en te durven investeren in innovatieve oplossingen voor haar medewerkers, klanten en cliënten.

CSU

De omzet van schoonmaakbedrijf CSU nam met 56 miljoen euro toe. De groei van 13% is vrijwel volledig autonoom gerealiseerd en betrof deels ook het “terugveren” van omzet bij bestaande klanten na de Coronaperiode. Het netto resultaat in 2022 bedraagt 16,3 miljoen. Een daling ten opzichte van de 22,0 miljoen in 2021. De daling komt voort uit een eenmalige korting op de WW-premie in 2021 en druk op resultaat in de branches hotels en leisure.

In lijn met de strategie waarbij als creator met technologische en sociale innovaties een koploperspositie wordt ingenomen, scherpte CSU haar missie, visie en kernwaarden aan, resulterend in een nieuwe pay off; Scherper, Slimmer, Schoner. Met een ondernemende aanpakkersmentaliteit ontwikkelde CSU voor en samen met klanten en netwerkpartners slimme en eigentijdse oplossingen die passen bij flexibel en snel wijzigend gebruik van klantlocaties en werk- en leefomgevingen. Zo zijn doorontwikkeld de datagestuurde schoonmaak via BE Clean, de duurzame milieu-impactmetingen van de dienstverlening via CSU Green Impact en de activiteiten in het programma Fris in je Werk voor opleiding, vitaliteit en loopbaanontwikkeling. In 2022 introduceerde CSU o.a. nieuwe klantportalen, de interne app JIP en CSU Smart Coat een slimme oplossing voor duurzamer vloeronderhoud in onder andere zorgomgevingen en scholen. Voor meer informatie zie CSU Jaarverslag 2022.

Tzorg

Thuiszorgorganisatie Tzorg blijft marktleider in huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2022 nam de omzet voor Tzorg toe tot 213 miljoen euro. Deze groei komt voor € 1 miljoen uit acquisities, maar voornamelijk door autonome groei. Door samen met gemeenten en partners te zoeken naar innovatieve oplossingen voor het vanuit preventie verkleinen van wachtlijsten en wachttijden zorgde Tzorg voor continuïteit van de zorg en een aangenaam thuis voor hun cliënten. Met hulp bij het huishouden als goedkoopste vorm van zorg wil Tzorg bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het zorgstelsel.Na het vertrek van Algemeen Directeur Marianne de Winter geeft een vierkoppige directie gezamenlijk leiding aan Tzorg en de invulling van de strategie handelen als voorzorger. Het werk van Tzorg is niet alleen ondersteunend maar ook preventief. Met de dagelijkse zorgtaak bij mensen achter de voordeur herkennen we kwetsbaarheid en eenzaamheid, zetten we de gezondheid voorop en stimuleert Tzorg zelfredzaamheid. Met signaleren voorkomen we dat mensen in (te vermijden) zorg belanden en houdt Tzorg de zorg betaalbaar. Samen met het formele en informele zorgnetwerk werkt Tzorg zo, met inspirerende en innovatieve e-Health oplossingen  aan de toekomstbestendigheid van de zorg. In 2022 introduceerde Tzorg o.a. de nieuwe medewerkers app JIP, nieuwe visuele arbeidsovereenkomsten en een nieuwe bezoekersgerichte website.

Particuliere ondersteuning

Voor cliënten met een Wmo-indicatie biedt Tzorg ook (aanvullende) ondersteuning voor eenieder die daaraan behoefte heeft. Met deze extra mogelijkheid voor thuisondersteuning biedt Tzorg een extra steuntje in de rug voor cliënten die daar behoefte aan hebben. Tzorg biedt deze particuliere ondersteuning aan cliënten die deze zorg zelf betalen of deze financieren. Dit zijn veelal cliënten die de bestaande ondersteuning willen uitbreiden met taken die buiten de maatwerkvoorziening vallen. Voor meer informatie Tzorg Jaarverslag 2022.

Zizo

In 2022 is het nieuwe merk Zizo geïntroduceerd dat thuisschoonmaak en gemaksdiensten aanbiedt volgens de schoonmaak-cao. Particulieren kunnen Zizo zelf inschakelen of een werkgever kan Zizo aan het personeel aanbieden. De afgelopen tijd verplaatste de arbeidsmarkt méér en méér naar de thuiswerkplek, Onderzoek naar de thuissituatie van tweeverdieners in Nederland laat zien dat dit lastig is. Een gebrek aan vrije tijd en de verstoorde werk-privébalans liggen hieraan ten grondslag. In de krappe arbeidsmarkt zijn deze thuisdiensten een extra interessante  arbeidsvoorwaarde. Dienstverlener Zizo bewoog mee en vond ‘de thuismaker’ uit: iemand die mensen thuis ontzorgt, zodat die zij méér vrije tijd, geluk én arbeidsproductiviteit krijgen. In 2022 resulteerde dat in een lichte groei van de activiteiten.

Geloof in Service Profit Chain en duurzame groei

Om de mensgerichte familiewaarden voor CSU, Tzorg en Zizo te behouden, focust de directie op continuering van de inzet op de Service Profit Chain door mensgericht leiderschap, extra aandacht en training. De succesvolle managementparticipatie is in 2022 verbreed. Het was een al langer gekoesterde wens om naast directie en management meer collega’s, gebonden aan voorwaarden van instappen, de kans te bieden om te participeren. Het is mooi dat de participatiegraad onder werknemers in 2022 fors is verhoogd van bijna 200 naar bijna 400 werknemers die participeren. In de historische krappe arbeidsmarkt in 2022 was het aantal sollicitanten goed en liefst 45% hoger bij CSU en 13% hoger bij Tzorg dan in 2021. De uitdaging zit vooral in het behoud van medewerkers. Alle 27.000 medewerkers kregen in 2022 de mogelijkheid tot gratis sporten.

Door de groei is de organisatiestructuur aangevuld met een Bestuurssecretaris, een Directeur Public & Social Affairs, een Directeur Start-ups en een Directeur Operations Support. Passend bij de focus op dit onderwerp kiest de organisatie met een Manager Duurzaamheid voor de clustering en doorontwikkeling van alle duurzaamheidsinitiatieven. CSU, Tzorg en Zizo sloten zich recent als een van de eerste bedrijven samen met negen andere vooraanstaande Nederlandse bedrijven aan bij het klimaatakkoord van Parijs. De ambitie is om uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. De organisatie verbond zich aan op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen, de Net-Zero Science Based Targets van het Science Based Targets-initiatief (SBTi).