Home > Nieuws > Doekle Terpstra lid Raad van Commissarissen CSU

Doekle Terpstra lid Raad van Commissarissen CSU

Woensdag 03 Februari 2016

Doekle Terpstra (59) wordt benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van schoonmaakbedrijf CSU. De heer Terpstra werd voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad van CSU in goed overleg met de directie en aandeelhouders. Hij volgt Paul Rosenmöller op die op voordracht van de medezeggenschap tien jaar lang lid was van de Raad van Commissarissen en per 1 juli 2015 is gestopt.

De heer Terpstra werkte vanaf 1980 tot 2005 bij CNV, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter van de CNV Vakcentrale. Nadien was hij Voorzitter van de HBO Raad en Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland. De ervaren bestuurder was vanaf december 2014 vooral werkzaam in opdracht van het kabinet als Aanjager Techniekpact (minister Kamp), Voorzitter Interventieteam Hervorming Langdurige Zorg (Staatssecretaris Van Rijn) en Lid van de Transitiecommissie Decentralisatie (minister Plasterk). De heer Terpstra is momenteel tevens lid van de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland, AEGON Nederland en Zorggroep Alliade.

Samenstelling RvC
De aanstelling van de heer Terpstra wordt geformaliseerd in de eerstvolgende AvA in april. Onder voorzitterschap van Jacques Teelen bestaat de vijf leden tellende RVC bij CSU naast Doekle Terpstra uit Bert van der Schelde, Greet Prins en Tobias Walraven. In het kader van een professionele aansturing van de onderneming werkt CSU als structuurvennootschap met een corporate governance code en de daarbij behorende wettelijke kaders.

 

Meer informatie
Woordvoerder
Erwin Vos

Manager Marketing & Communicatie
Erwin.Vos@csu.nl
06 13227833

Nieuwsbrief

Altijd scherp op het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van CSU.