Zoeken Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoekfunctie te sluiten.

CSU nóg steviger op hoogste trede Prestatieladder Socialer Ondernemen

pso-certificering-csu-sociaal-duurzaam-werkgeverschap-inclusief

CSU heeft zich opnieuw gecertificeerd op de hoogste trede (trede 3) van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Met het keurmerk maakt CSU zichtbaar wat haar bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Op donderdag 9 januari werd het certificaat officieel overhandigd in Uden door Yuri Starrenburg, bestuurder van PSO Nederland, aan Marco Gramser, directeur HR CSU.

Koploper in werkgelegenheid bijzondere doelgroepen
CSU was sinds september 2017 al gecertificeerd voor trede 3 en neemt het keurmerk opnieuw in ontvangst. Yuri Starrenburg: “Het keurmerk toont aan dat CSU voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Door aandacht te geven aan kwetsbare groepen mensen, neemt CSU haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik ben verheugd het keurmerk opnieuw te mogen uitreiken.” Marco Gramser is ronduit trots: “Het is prachtig om gerekend te worden tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Feit is dat het onderwerp al geruime tijd hoog op onze agenda staat en inmiddels verankerd is in onze visie en beleid, wat ook blijkt uit onze andere initiatieven op het gebied van SROI. Maar gezien de omvang van CSU is deze hercertificering iets heel bijzonders.”

Samen socialer ondernemen 
De PSO is een door TNO & PSO-Nederland ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- & registratie instrument en tevens kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Dit zijn mensen die voorafgaand aan indiensttreding onder regelingen zoals de Participatiewet, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Bijstand of WSW vielen. De prestatieladder kent vier niveaus (aspirant-status en trede 1,2 en 3) en geeft een beeld van de bijdrage van een bedrijf aan de werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt omdat de PSO uitgaat van een peiljaar. De initiatiefnemers van PSO riepen het keurmerk in het leven om bedrijven te stimuleren socialer te ondernemen.

Het CSU-certificaat kan ook voor opdrachtgevers van nut zijn: de PSO-certificering stimuleert de keten doordat inkoop bij PSO-gecertificeerde organisaties gewaardeerd wordt en tevens bijdraagt aan het prestatieniveau.