Zoeken Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoekfunctie te sluiten.

CSU en Archipel gaan voor eerlijk (ver)delen

CSU en Archipel gaan voor eerlijk (ver)delen

Uden, 31 juli 2023 – Hoe houden we de zorg eerlijk en betaalbaar? Met die vraag scherp op het netvlies hebben CSU en zorgorganisatie Archipel het afgelopen jaar een nieuwe manier van werken ontwikkeld. Deze aanpak stelt de zorgteams van Archipel en de cliënten in staat om een deel van de schoonmaak en andere facilitaire diensten naar eigen behoefte te laten uitvoeren. De ‘menukaart voor cliënten’ smaakt voor beide organisaties naar meer!

Eerlijk (ver)delen

CSU is al meer dan 11 jaar de vaste schoonmaakpartner van Archipel. Met 12 locaties en ruim 3.000 cliënten is deze zorgverlener één van de grootste in regio Eindhoven. Zoals bekend neemt het aantal mensen met een zorgvraag in hoog tempo toe, met name onder ouderen is deze toename groot. Er is een ook een groot tekort aan zorgmedewerkers en budgetten staan onder druk. Alle reden voor CSU en Archipel om op een andere manier de krachten te bundelen. Marianne Mutsaers, manager facilitaire dienst bij Archipel, legt uit: “We hebben ervoor gekozen om de schoonmaak in de basis voor iedere cliënt gelijk te trekken. De schoonmaak wordt volgens een verantwoorde basis uitgevoerd, aangevuld met extra werkzaamheden waar de situatie van een cliënt dat vraagt. Daarnaast kunnen zorgteams naar eigen inzicht schoonmaak of huishoudelijke taken inkopen ter ondersteuning. Dit mede als antwoord op de arbeidsmarktproblematiek in zorg. Cliënten met aanvullende wensen kunnen gebruikmaken van een ‘menukaart’ die extra schoonmaakwerkzaamheden bevat, maar ook andere facilitaire diensten. Deze diensten worden uitgevoerd door de vertrouwde gezichten van CSU. Het past helemaal bij onze filosofie van medewerker en cliënt in regie.”

Geen tender maar teamwork

Om tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen, voerden CSU en Archipel open gesprekken met elkaar. Mutsaers: “In plaats van in een aanbestedingstraject hebben we onze energie gestoken in optimale afspraken met onze vertrouwde partner. CSU is een organisatie met veel ervaring in de zorgbranche. Op het vlak van hygiënische schoonmaak legt CSU de lat hoog en waar doelmatige schoonmaak gewenst is, levert CSU gewoon goed werk.” Districtsmanager Zorg bij CSU Jeanette Karreman: “Complimenten aan Archipel voor de manier waarop de nieuwe manier van werken intern is gecommuniceerd. Zorgmedewerkers op de verschillende locaties, cliënten en hun naasten en onze eigen schoonmaakmedewerkers zijn uitstekend geïnformeerd. De organisatorische impact is fors, maar iedereen is op een positieve manier aan de slag gegaan. Terugkijkend is het een succes geworden en heeft CSU zijn meerwaarde laten zien.”

Een groen idee

Ook in het kader van de Greendeal Duurzame Zorg 3.0 gaan CSU en Archipel nauwer samenwerken, om de duurzaamheidsambities van de zorgorganisatie een extra impuls te geven. Zij richten zich daarbij vooral op het terugbrengen van CO2-uitstoot door duurzamere schoonmaak op de verschillende locaties, en op circulaire keuzes in middelen en materialen. Door bijvoorbeeld diensten optimaal te plannen en waar mogelijk te verlengen, wordt het woon-werkverkeer van de schoonmaakmedewerkers gereduceerd. Daar zit ook meteen de grootste milieu-impact. Door die verbeterde planning, en door daarnaast goed naar de werkzaamheden te kijken, is het ook mogelijk om meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Tot slot wordt door de chemievrije schoonmaaktoepassingen een gezondere omgeving voor bewoners gecreëerd. De resultaten van de nieuwe aanpak worden ieder kwartaal gemeten, zichtbaar en aangescherpt, door middel van het Green & Social Impact Dashboard van CSU. Zo kan de samenwerking zich continu blijven verbeteren.

CSU en Archipel gaan voor eerlijk (ver)delen

Ward Kolman, CSU en Eppie Fokkema, Archipel Zorggroep

Over Archipel

Archipel biedt een combinatie van zorg, behandeling, welzijn of wonen in regio Eindhoven, die kwetsbare mensen in staat stelt zo lang mogelijk te leven op de manier waarop zij dat gewend zijn. Zo’n 2.500 professionele medewerkers en ruim 1.000 vrijwilligers zorgen samen voor de dagelijkse ondersteuning van meer dan 3.000 cliënten. Dit zijn veelal ouderen met uiteenlopende (zorg)behoeftes, maar ook mensen met ernstige chronische ziektes zoals Huntington en Korsakov. Cliënten en hun naasten maken hun eigen keuzes die eraan bijdragen dat zij zo veel mogelijk vrijheid, zelfstandigheid en levenskwaliteit ervaren. En waardoor ze kunnen leven zoals ze dat zelf willen en gewend zijn.