Zoeken Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoekfunctie te sluiten.
Localogic CSU zorg medische hulpmiddelen schoon en niet defect en kwijt

Onze integrale aanpak in schoonmaak en beheer van medische hulpmiddelen.

Localogic: onze integrale aanpak in schoonmaak en beheer van medische hulpmiddelen

Nooit misgrijpen op medische hulpmiddelen. Nooit problemen met hulpmiddelen die niet schoon, defect of onvindbaar zijn. Een ideaalbeeld voor de zorg. Een ideaalbeeld dat voor ons, eigenlijk, heel erg logisch klinkt. Met behulp van onze speciaal opgeleide schoonmaakmedewerkers, ondersteunt door data en technologie, brengen wij dit ideaalbeeld een stuk dichterbij. Maak kennis met Localogic in de video van onze CSU Innovatie Boost.

Keten rondom medische hulpmiddelen

Localogic zorgaanpak schoonmaak en beheer medische hulpmiddelen

Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen, de Medisch Instrumentele Dienst (MID) en/of Technische Dienst (TD) gemiddeld tussen de 10 – 30 minuten per dag zoeken naar medische hulpmiddelen. Door onderbezetting worden de hulpmiddelen vaak niet conform protocollen schoongemaakt. Daarmee voldoen instellingen niet aan de WIP-richtlijnen en patiëntveiligheid. Ook ontbreekt het vaak aan inzicht in benutting en bezetting. Met andere woorden; de hele keten rondom medische hulpmiddelen staat op zichzelf.

Integrale aanpak

Hygiëne is essentieel binnen zorginstellingen omdat zij elke dag de taak hebben de gezondheid van miljoenen mensen te beschermen. CSU introduceert een nieuwe integrale aanpak in schoonmaak binnen zorgomgevingen en het beheer van medische hulpmiddelen.

Onze schoonmaakmedewerkers nemen niet alleen de planbare schoonmaak van jouw locatie voor hun rekening, maar ook de niet planbare schoonmaak en het beheer van de medische hulpmiddelen. Door de integrale aanpak ontstaan veel voordelen met als belangrijkste resultaat; jouw zorgpersoneel heeft meer tijd voor hun primaire taak, de zorg voor de patiënten en/of cliënten. We zijn pas tevreden als verpleegkundigen aangeven dat dit doel gehaald is. Echte ontzorging! Daar doen we het voor.


professionele schoonmaak zorg branche ziekenhuis csu

De voordelen voor:

 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  De verpleging: Minder extra taken en stress, meer werkplezier en -geluk!

Verpleegkundigen zijn geen tijd meer kwijt aan de schoonmaak en het beheer van de medische hulpmiddelen. We maken de hulpmiddelen schoon, bieden inzicht en overzicht. We nemen de frustratie weg die ontstaat doordat zorgmedewerkers moeten zoeken naar bijvoorbeeld een schoon bed of een vrije tillift.

 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  Patiënten/cliënten: Meer comfort door een optimale service: snelle hulp en minder wachten.

Medische hulpmiddelen zijn sneller veilig beschikbaar, waardoor patiënten/cliënten sneller geholpen kunnen worden.

 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  Schoonmaakmedewerkers: Meer verantwoordelijkheid en diversiteit.

Met Localogic functioneren de schoonmaakmedewerkers als een verlengstuk van de zorg. Het verbreedt hun takenpakket en zorgt voor meer uren bij één locatie. Ze krijgen een signalerende functie en werken met een app.

 • Vinkje als icoon op csu.nl_donkergroen
  De zorginstelling: geborgde patiëntveiligheid en een kostenbesparing.

De patiëntveiligheid in de keten van medische hulpmiddelen is geborgd tegen fors lagere integrale kosten. Met meer werkgeluk voor jouw zorgmedewerkers.


Onze oplossing in de vorm van 4 modules

Module 1: Focus op hygiëne

Onze focus is optimale hygiëne en patiëntveiligheid: hulpmiddelen gaan een patiëntenkamer niet meer in of uit als het niet is schoongemaakt en geregistreerd. De schoonmaak van de kamer combineren we, waar mogelijk, met de schoonmaak van de medische hulpmiddelen. Onze medewerkers zijn hiervoor speciaal opgeleid. Met behulp van een app registreren zij wat is schoongemaakt; zo is registratie altijd geborgd bij controle van de IGJ. En is het hulpmiddel ook altijd te lokaliseren.

Zo dragen wij aanwijsbaar bij aan:

 • infectiepreventie (alle hygiëne protocollen zijn aantoonbaar gevolgd en geregistreerd)
 • het continu verbeteren en borgen van de patiëntveiligheid
 • het welzijn van patiënten/cliënten

Module 2: Focus op logistiek, nooit meer zoeken!

Naast hygiëne borging zorgen wij er voor dat middelen daar zijn waar ze horen:

 • op de (verpleeg-) afdeling
 • bij de medisch technische dienst voor onderhoud
 • of in het centraal magazijn voor opslag.

Via de juiste inzet van onze medewerkers en het gebruik van soft- en/of hardware (track&trace), ondersteunen we het zorgproces. Met onze unieke, logistiek gerichte processturing, verminderen we de zoektijd met gemiddeld 90%.

Module 3: Focus op voorraadbeheer en verhoging benuttingsgraad

We inventariseren en controleren de aanwezigheid van de hulpmiddelen. Door registratie creëren we inzicht in het gebruik per hulpmiddel (benuttingsgraad) en wordt helder of de aanwezige aantallen kloppen met de werkelijke behoefte. Dit leidt tot een advies over aantallen, benuttingsgraad en reductie in aanschaf. Hierdoor is de voorraad altijd op orde. Gemiddeld kan bijv. een ziekenhuis met 10% minder medische hulpmiddelen toe. Dit leidt tot een enorme besparing op aanschaf- en onderhoudskosten.

Module 4: Focus op onderhoud

Met onze soft- en hardware hebben we de mogelijkheid tot inzage in het onderhoudsschema van de medische hulpmiddelen. We zien precies wat de status is; wanneer en hoe vaak een hulpmiddel moet worden onderhouden. Wij zorgen ervoor dat de hulpmiddelen voldoen aan alle interne kwaliteitsafspraken met betrekking tot onderhoud (preventief en correctief).


Meer weten?

Onze collega Judith vertelt je graag meer over Localogic. Neem vrijblijvend contact met haar op.