Home > Innovatie > Darin

Darin

Unieke circulaire afvalscheiding

Ook op de werkvloer bijdragen aan een circulaire economie? CSU helpt. Dar!n is een circulair afvalinzamelsysteem om afval apart in te zamelen en te recyclen. Dar!n is in elke werkomgeving op zijn plaats: onderwijs, zakelijke dienstverlening, overheid en (zorg)instellingen. Van inzameling tot verwerking, van vuilniszak tot inzamelunit. Dar!in is scheiden van afval aan de bron.


Gewoon Dar!n

Ook op sociaal niveau draagt Dar!n bij aan een circulaire economie. Enthousiaste medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt produceren en assembleren de onderstellen en deksels van de afvalunits. Hierdoor draaien zij weer mee in het arbeidsproces en vergroten ze hun kansen in onze maatschappij. Dat maakt het interessant voor iedereen die maatschappelijk verantwoord ondernemen écht serieus neemt.

Samen met afvalspecialist Van Kaathoven bundelden we onze expertise in deze co-creatie. Het resultaat is een bijzonder circulair inzamelsysteem.


Meer weten?

Benieuwd naar dit bijzondere systeem? Kijk op www.gewoondarin.nl.