English language
Home > Coronavirus

Coronavirus

Via deze pagina informeren we je graag over het laatste nieuws rondom het coronavirus en wat je moet doen. We zorgen ervoor dat we continu op de hoogte zijn van de laatste informatie en hoe wij kunnen inspelen op mogelijke situaties in Nederland.

De gezondheid van onze medewerkers staat op 1. We snappen jouw bezorgdheid en voelen ons verantwoordelijk om je goed te informeren en te zorgen voor een veilige werkplek. We volgen alle voorschriften vanuit de overheid, GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wij instrueren jou aan de hand van hun richtlijnen. We zetten hierbij jou en ook onze klanten centraal.

Antwoord op je vragen

De belangrijkste vragen en antwoorden hebben we alvast op papier gezet. Deze vind je hieronder terug onder de link “Q en A (vraag en antwoord)”.
Het kan zijn dat jouw vraag er niet tussen staat. Stuur in dat geval een mail naar coronavirus@csu.nl en we zorgen ervoor dat je alsnog snel antwoord krijgt op je vraag.


Wij blijven de richtlijnen volgen vanuit ons Kabinet, het RIVM en de GGD. Houd zelf de media en de website van het RIVM ook goed in de gaten. 

RIVM - Coronavirus algemene informatie 
Vragen en antwoorden RIVM over coronavirus
Bekijk hier de aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen.
Bekijk hier de stappen van het openingsplan, die op zijn vroegst ingaan op woensdag 28 april.


De overheid heeft een speciaal telefoonnummer voor vragen: 0800-1351

CSU richtlijnen voor jouw eigen werksituatie vind je terug in deze Q en A (vraag en antwoord)


Vaccineren

Vanaf dit jaar is er een vaccin beschikbaar. De volgorde van vaccineren is bepaald door het Kabinet die hierin het advies van de Gezondheidsraad volgt. De eerste groep die zich mag laten vaccineren zijn kwetsbare mensen in verpleeghuizen en instellingen, mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgmedewerkers. Schoonmaakmedewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen en instellingen vallen niet onder deze groep.

We vinden het heel belangrijk dat jij je werk veilig en verantwoord kan doen. Samen met de brancheorganisatie Schoonmakend Nederland roepen we daarom de Tweede Kamer op om ook schoonmakers voorrang te verlenen bij het verkrijgen van de vaccinaties. Antwoord op vragen over het vaccineren vind je terug in deze Q en A (vraag en antwoord).

 

Vaccinatie, basisregels en testen

Hoe minder mensen er met corona in het ziekenhuis liggen, hoe sneller er meer mogelijk wordt. Daarom zijn vaccineren, je aan de basisregels houden en testen heel belangrijk. Opening van de samenleving hangt hier mee samen.

Vaccinatie
Steeds meer mensen hebben een vaccinatie. Daardoor overlijden er minder ouderen. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. Dit omslagpunt lijkt ergens begin mei te zijn. Maar dit is nog onzeker.

Basisregels
Het is belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden. Ook de mensen die al gevaccineerd zijn. Dat betekent:

 • handen wassen;
 • afstand houden;
 • testen en thuisblijven bij klachten.


Testen
Testen op corona heeft 2 doelen:

1. Testen om het virus op te sporen en te bestrijden
De GGD test mensen met klachten, na contact met iemand met corona en na verblijf in hoog risicogebied. Blijkt iemand corona te hebben? Dan kunnen er maatregelen worden getroffen om verdere verspreiding te voorkomen.

2. Testen om de samenleving stapje voor stapje weer te openen
De komende tijd wordt ook steeds vaker getest om op een veilige manier meer mogelijk te maken. Door te testen zijn sociale activiteiten stapje voor stapje weer mogelijk. Momenteel zijn er pilots. Met toegangstesten wordt onderzocht in welke sectoren toegangstesten ingezet kunnen worden om weer meer mogelijk te maken.

Testen kan ook helpen om de veiligheid te vergroten voor mensen die door de aard van hun werk niet thuis kunnen werken. En testen kan fysiek onderwijs op een veiliger manier weer mogelijk maken. Bijvoorbeeld in het hoger onderwijs. Ook in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen preventief testen inzetten om de veiligheid te vergroten.


Regels voor testen en thuisblijven bij klachten

Heb je corona-gerelateerde klachten? Dan wordt je verzocht thuis te blijven en je te laten testen op het coronavirus. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die positief testen op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder verspreiden. Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden.

Lees meer over het testen en de regels over quarantaine. Hier is ook een brochure te vinden die mensen hulp en ondersteuning biedt bij quarantaine.

De meeste vragen over de situatie in Nederland zijn hier beantwoord.

Wat kun je zelf doen?

Voor jezelf, maar ook voor je omgeving geldt: draag zorg voor goede hygiëne!

Onderstaand nogmaals de belangrijkste hygiënemaatregelen. We adviseren iedereen om altijd de belangrijkste maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen gelden voor iedereen en zijn opgesteld door het RIVM. Ze gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het gaat om het volgende:

 • Was vaak uw handen (zie ook de CSU hygiëne procedure)
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

Bekijk hier de aandachtsgebieden voor schoonmaak.

 

Waar kun je tijdens het werk extra aandacht aan besteden? 

- Bekijk hier contactpunten en aandachtsgebieden voor schoonmaak in een zorgomgeving. 


Hoe gaan we binnen CSU om met het groeten van elkaar?

Wij hanteren momenteel het beleid dat we “groeten zonder aanraking”. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen aanzienlijk verminderd.


Toch nog vragen?

Heb je nog vragen, stel deze dan via coronavirus@csu.nl.