Zoeken Druk op ENTER om te zoeken of ESC om de zoekfunctie te sluiten.

CO₂-Prestatieladder

De bedrijfsactiviteiten van CSU veroorzaken CO₂-emissie. Verminderen van deze emissie is een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid om op een duurzame, toekomstbestendige wijze te ondernemen. CSU werkt structureel aan verlaging van de CO₂-emissie.

CSU is gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder op trede 3. De CO₂-Prestatieladder helpt bij het inzichtelijk maken en verminderen van onze CO₂-emissie. Klik hier voor het certificaat. De CO₂-Prestatieladder is ontwikkeld door Prorail en dient als maatstaf voor het meten en bepalen van de CO₂-prestaties. Daarnaast stimuleert het bedrijven om voorop te lopen bij CO₂-bewust ondernemen.

2022 - CO2 emissie CSU

Inzicht in de CO₂-voetafdruk

Om het energieverbruik en de CO₂-emissie structureel te verminderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige situatie. CSU brengt sinds 2009 zijn CO₂-voetafdruk in kaart. Vanaf 2011 doen we dit op een manier die in lijn is met de internationale richtlijnen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol (GHG-Protocol).

CSU’s footprint bestaat uit drie onderdelen:

  1. Directe emissies – emissies als gevolg van brandstofverbruik voor verwarming en leaseauto’s;
  2. Indirecte emissies – emissies als gevolg van elektriciteitsverbruik voor kantoren en leaseauto’s;
  3. Overige indirecte emissies – emissies als gevolg van zakelijke reizen met vliegtuig of privéauto’s, woon-werkverkeer, afval etc.

Voor niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder wordt bij onderdeel 3 alleen de zakelijke reizen meegenomen in de footprint. In basisjaar 2011 was de CO₂-voetafdruk 16,33 ton per miljoen euro omzet. In 2022 is dit verlaagd tot 8,8 ton per miljoen euro omzet. Ten opzichte van basisjaar 2011 is dit een vermindering van ongeveer 47,7%.

De CO₂-emissie van CSU wordt met name veroorzaakt door:
• Wagenpark
• Stroom
• Verwarmen (gas)

Reductieplan

CSU werkt aan een structurele verlaging van de CO₂-emissie met als doel onze bedrijfsactiviteiten klimaatneutraal uit te kunnen voeren. Om onze CO₂-emissie op de langere termijn structureel te verlagen heeft CSU doelstellingen en maatregelen vastgesteld. Dit is vastgelegd in het Energie en CO₂-reductieplan.

Transparantie

Duurzaam ondernemen doe je samen. We hechten dan ook veel waarde aan transparantie en heldere communicatie over onze doelstellingen en activiteiten naar onze stakeholders. Voor het bereiken van onze doelstellingen hebben we de medewerking van onze medewerkers, leveranciers, opdrachtgevers en andere betrokkenen nodig. Het communicatieplan geeft inzicht in de manier waarop CSU zowel in- als extern communiceert over dit duurzaamheidsaspect.

Deelname van initiatieven

CSU onderneemt diverse initiatieven om de eigen CO₂-emissie te reduceren. Bijvoorbeeld door steeds meer elektrische auto’s in te zetten en groene stroom te gebruiken. CSU is daarnaast betrokken bij veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid en CO₂-reductie in samenwerking met andere partijen. Samenwerken op dit onderwerp is van essentieel belang. Daarom is CSU bijvoorbeeld partner van een netwerkorganisatie als MVO-Nederland. Een aantal van deze initiatieven staat beschreven in het document CO₂ reductie initiatieven.