Home > Blog > Hoe facilitair managers kunnen bijdragen aan duurzaamheid

Hoe facilitair managers kunnen bijdragen aan duurzaamheid

Dinsdag 07 April 2020
Door: John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur

De lat ligt hoog voor facilitair managers. Alles draait om het verbeteren van de beleving van gasten, klanten en medewerkers. Daarnaast blijkt uit onderzoek van CSU dat duurzaamheid dit jaar voor facility managers met stip bovenaan de to-do-list staat. John van Hoof, bestuursvoorzitter van CSU, over hoe facilitair managers kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van hun bedrijf.

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht. Volgens het Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie is verduurzaming anno 2020 de belangrijkste doelstelling van facility managers, nog belangrijker dan bijvoorbeeld klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Dit heeft vooral te maken met de veranderende dynamiek in de samenleving en de groeiende wensen van bestuursleden om het onderwerp op te pakken.

Maar tegelijkertijd ontbreekt het in de facility managementbranche vaak aan tastbare maatregelen. Zo heeft veertig procent van de onderzochte bedrijven geen concreet beleid geformuleerd voor het verduurzamen van de organisatie.

Het lijkt er dus op dat menig facilitair manager nog wel wat handvatten kan gebruiken. Drie tips om verduurzaming op een toegankelijke manier door te voeren:

1. Weet waar je begint

Uit de benchmark blijkt dat de prioriteiten op duurzaamheidsgebied vooral liggen bij het managen van duurzame energie. Leg de focus dus op de inkoop van circulaire producten en producten met een duurzaamheidskeurmerk, of de inzet van sensoren om energieverbruik te managen en te besparen. Wanneer je deze basis op orde hebt, kun je de verdere fases ook beter uitrollen.

Organisaties zijn in de praktijk nu bezig met papiermanagement, afvalscheiding, cleaning/hygiëne en gezondheid. Kleine, laagdrempelige haalbare dagelijkse activiteiten. Maar om impact te maken zijn grotere stappen nodig, en daarvoor is de barrière vaak net te groot. Hier valt dus nog wel winst te behalen. Zéker wanneer het gaat om het gezamenlijk met facilitaire diensten werken aan een ecosysteem.

2. Pak de verantwoordelijkheid

Met het groeiend belang van duurzaamheid binnen bedrijven is het geen gek idee om als facility manager de samenwerking met de MVO-manager op te zoeken. Als deze er nog niet is, dan verdient het de aanbeveling om hiervoor te strijden. Zo deel je de verantwoordelijkheid voor het onderwerp op beleidsniveau. Ongeacht of het nu HR, inkoop, facilitair of ICT betreft, als er een overkoepelend aanspreekpunt is op duurzaamheidsgebied kan daar een duidelijk beleid op worden geschreven, én toegepast.

Naast het maken van het beleid, heeft zo’n MVO-team ook een coördinerende rol met betrekking tot nieuwe initiatieven en kijkt het of alle afdelingen binnen de organisatie voldoende bijdragen aan duurzaamheid. Hierbij is betrokkenheid van groot belang. Het MVO-team vervult hierin dan ook een activerende rol: het aanjagen van anderen om zelf actie te ondernemen.

Duurzaamheid krijgt nu een gemiddelde van 6,9 als rapportcijfer van de deelnemende organisaties. Om dit cijfer te verhogen is er een belangrijke taak weggelegd voor het verbeteren van de cultuur en visie binnen bedrijven. De uitkomsten van het onderzoek onderschrijven dit. Er is vaak gebrek aan concreet beleid (aldus 40%) en het is niet duidelijk wie eindverantwoordelijk is. Daarbij zegt nog eens een vijfde van de respondenten dat problemen te vaak individueel worden opgepakt en niet breed worden gedragen. Er is dus ruimte voor verbetering op beleidsniveau.

3. Betrek je medewerkers in het proces

Hoewel het mooi is dat bedrijven aan de praktische kant investeren – met nieuwe technieken en snufjes – mag het gedrag van medewerkers niet worden vergeten. Je moet het samen doen! Richt bijvoorbeeld een klankbordgroep van medewerkers op. Laat mensen van verschillende lagen en afdelingen meedenken en het bewustzijn stijgt al snel.

En dat is nodig: gevraagd naar waar bedrijven denken dat het beter kan op het gebied van facilitaire duurzame innovaties, staat het verhogen van het sociale bewustzijn van medewerkers bovenaan. Maar ook het bedrijfsimago en de gezondheid en veiligheid van medewerkers draagt hieraan bij. Het gemiddelde cijfer voor duurzaamheid is momenteel een krappe zeven, en bijna 32% geeft zichzelf een nóg lagere beoordeling. Werk aan de winkel dus!

Als facility manager kun je een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities. Zaken als ledverlichting, afvalscheiding en meer groen in kantoor kunnen hierbij allemaal worden meegenomen. Maar naast de ‘snelle winst’ is het nu ook tijd voor een verdiepingsslag: investeer in duurzaamheid, niet alleen voor je mensen, maar zeker ook mét hen. Alleen zo kun je ook op de lange termijn het verschil maken.

Geschreven door: John van Hoof
John van Hoof

John van Hoof is sinds 2012 voorzitter Raad van Bestuur bij CSU. Daarnaast is hij bestuurslid van branchevereniging OSB en heeft hij jarenlange ervaring in de (bedrijfs)gezondheidszorg.  

Reacties

Meer informatie
Woordvoerder
Erwin Vos

Manager Marketing & Communicatie
Erwin.Vos@csu.nl
06 13227833

Nieuwsbrief

Als eerste het laatste nieuws over CSU? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.