Home > Sectoren > Hotels > Green Key

Green Key

Veel hoteliers hechten waarde aan 'Green Key': het internationale keurmerk voor bedrijven die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, MVO en zorg voor milieu. We helpen u graag om deze 'Green Key' te verkrijgen of behouden. Zo werken we bijvoorbeeld alleen met schoonmaakmiddelen die biologisch afbreekbaar zijn en de veiligheid van de gebruiker garanderen en al het apparatuur is gekeurd. Indien gewenst voorzien we u van het Green Key-handboek en de daarbij horende certificaten.