Home > Reglement Ziektewet-uitkering

Reglement Ziektewet-uitkering

Op deze pagina kunt u een Ziektewet-uitkering bij CSU aanvragen. Alleen als u ziek uit dienst bent gegaan (met een tijdelijk contract) of binnen vier weken na einde dienstverband ziek bent geworden, kunt u hier een Ziektewet-uitkering aanvragen. Voorheen kon u bij het UWV een Ziektewet-uitkering aanvragen, maar dat is per 1 januari 2014 veranderd.

Indien u ziek bent a.g.v. zwangerschap/bevalling, zwangerschapsverlof heeft, een WAJONG-status hebt of arbeidsgehandicapt bent, kunt u de uitkering aanvragen bij het UWV (http://www.uwv.nl).

Vult u alstublieft onderstaande gegevens naar waarheid en volledig in. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, zullen wij u binnen zes weken informeren of u in aanmerking komt voor een Ziektewet-uitkering via CSU. U krijgt direct een Casemanager toegewezen die op korte termijn contact met u opneemt omtrent uw verzuimbegeleiding. U bent verplicht hieraan deel te nemen.

Voor de volledigheid kunt u hier het Reglement Ziektewetuitkering bij CSU inzien.

Ik ga akkoord met het Reglement Ziektewet-uitkering CSU

* Verplicht veld