Home > Over CSU > Duurzaam > Milieu

Milieu

Scherp op een kleine eco-footprint

CSU zet zijn dienstverlening, producten en processen efficiënt in om de eco-footprint -de mondiale voetafdruk van ons bedrijf, onze mensen en hun achterban- te verkleinen. Veel milieubesparingen komen de klant ten goede. Toch is CSU binnen het milieuzorgsysteem scherp op een verlaging van energieverbruik, materiaalverbruik, emissies en afval. Onze CO2-uitstoot is laag ten opzichte van branchegenoten. De nadruk ligt op verdere CO2-reductie. CSU informeert en activeert daartoe alle stakeholders.

Prijswinnende circulaire bedrijfskleding
Samen met Schijvens Corporate Fashion ontwikkelden we 100% recyclebare bedrijfskleding voor al onze medewerkers. Schijvens gebruikte daarvoor gerecyclede garen. Dit materiaal bestaat voor 30% uit gerecycled textiel, voor 20% uit snijafval en voor 50% uit oude petflessen en visnetten. Ook werd afgedragen bedrijfskleding van CSU-medewerkers gebruikt. Het recyclen van de oude bedrijfskleding resulteerde in zo’n 99% minder waterverbruik, 40% energiebesparing en 40% minder CO2-uitstoot. Onze circulaire bedrijfskleding viel in de smaak, want in november wonnen we de Corporate Fashion Award 2018 in de categorie MVO Collecties.

Dar!n
Ook op de werkvloer bijdragen aan een circulaire economie? CSU helpt. Dar!n is een nieuw afvalinzamelsysteem om afval apart in te zamelen en te recyclen. Dar!n is in elke werkomgeving op zijn plaats:  onderwijs, zakelijke dienstverlening, overheid en (zorg)instellingen. Van inzameling tot verwerking, van vuilniszak tot inzamelunit. Dar!in is scheiden van afval aan de bron.

Innovatielab
CSU opende in 2018 de deuren van het Innovatielab. Een creatieve hotspot met circulair meubilair, vervaardigd van afval uit de organisatie. Hiermee zijn we het eerste schoonmaakbedrijf ter wereld dat van restmateriaal nieuwe producten ontwikkelt. Zo bestaan de lampen volledig uit oude cd’s en is de salontafel gemaakt van door CSU gebruikte stofzuigers. Het Innovatielab is ontwikkeld in samenwerking met Triboo, dat ook het circulaire interieur van onder andere Triodos Bank en PostNL ontwierp.

CO2-prestatieladder
CSU hanteert de richtlijnen van de CO2-prestatieladder en is niveau 3 gecertificeerd. Wij handelen CO2-bewust in onze eigen bedrijfsvoering en bij onze dienstverlening. CSU is een van de eerste schoonmaakbedrijven met certificering voor de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werkt aan CO2-reductie. In 2015 kreeg de CO2-beperking een extra impuls door het plaatsen van 84 zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor in Uden.

Milieurisicoanalyse
Sinds 2009 registreren we onze CO2-uitstoot aan de hand van de CO2-footprint. Inzicht in de huidige cijfers maakt het beter mogelijk om doelstellingen op te stellen. In combinatie met het Energie- en CO2-reductieplan werken we concreet aan verbetering. Om een reële vergelijking mogelijk te maken, hanteren we de 'relatieve emissie' als kengetal: de CO2-uitstoot, afgezet tegen de omzet van CSU. De relatieve CO2-uitstoot van CSU daalde in 2015 maarliefst met 8,2% ten opzichte van 2014. Sinds basisjaar 2011 daalde de relatieve CO2-uitstaat met 30,7%. CSU richt zich vooral op vergroening van vervoer en het wagenpark en meer inzet van groene stroom. Daarnaast is CSU scherp op een verlaging van energieverbruik, materiaalverbruik, emissies en afval. We verwachten een verdere daling van de relatieve CO2-uitstoot t.o.v. 2015 van ongeveer 5%.

FIRA-platform
CSU is aangesloten bij het FIRA-platform en heeft niveau zilver. FIRA is een digitaal register waar organisaties hun duurzame prestaties zichtbaar maken. Het platform koppelt ondernemingen die verantwoord inkopen aan potentiële duurzame leveranciers.

BREEAM-certificaat 
CSU is het eerste schoonmaakbedrijf in Nederland met een BREEAM-NL In-Use gecertificeerd hoofdkantoor. BREEAM is een methode om het duurzaamheidsniveau van gebouwen te bepalen. Het In-Use certificaat beoordeelt bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik.

VSR-KMS Keurmerk
CSU is een van de eerste schoonmaakbedrijven die het VSR-KMS keurmerk heeft behaald.