Home > Over CSU > Corporate governance

Corporate governance

De beginselen van een deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen bij CSU zijn opgesteld op basis van de Nederlandse corporate governance code. De onderdelen die van toepassing zijn binnen de CSU groep bij realisatie van de beoogde participatie door de Familie van der Heijden en het management zijn vastgelegd in de CSU Corporate Governance code. Hierin zijn de bepalingen opgenomen die de verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders. Voor een volledig beeld dient deze CSU Corporate Governance code te worden bezien met de statuten van Total Care B.V. Deze code is op verzoek in te zien.

Aandeelhouders

Het eigendom van CSU is sinds 2005 voor tweederde deel in handen van de familie Van der Heijden. De familie Van der Heijden neemt niet deel in de directie of de vijf leden tellende Raad van Commissarissen van CSU. Het is uniek dat in een familiebedrijf de familie met een dergelijk belang toch op een relatief grote afstand tot de onderneming staat. Een groep van meer dan 100 managers en directieleden bezit sindsdien samen een derde deel van de aandelen van het bedrijf. Deze brede en unieke participatie zorgt voor groot commitment van CSU’s management. Ook borgt het voor langere tijd de zelfstandigheid en de bestaande cultuur en identiteit van CSU. Dit betekent continuïteit en het streven naar kwaliteit voor opdrachtgevers en medewerkers.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

Monique Philippens

Bert van der Schelde

Kick van der Pol

Voorzitter Raad van Commissarissen

Greet Prins

Doekle Terpstra


Het dagelijks bestuur

De CSU-organisatie wordt geleid door een statutaire directie:

  • John van Hoof (voorzitter Raad van Bestuur)
  • Suzan Stadhouders-Willemse (lid Raad van Bestuur)
  • Esmée Ficheroux (lid Raad van Bestuur)

Als collegiaal bestuur zijn zij eindverantwoordelijk voor CSU’s strategie en beleid, de realisatie van doelstellingen en de resultaatontwikkeling. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de (algemene vergadering van) aandeelhouders. Het bestuur vormt samen met de directeuren Financiën, ICT, P&O, National Accounts & Hospitality, Commercie, Sales & Bidmanagement en de directie van de 6 businessunits het directieteam van CSU.

John van Hoof

Voorzitter Raad van Bestuur

Suzan Stadhouders - Willemse

lid Raad van Bestuur

Esmée Ficheroux

lid Raad van Bestuur


Ondernemingsraad CSU

De ondernemingsraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging die de belangen van medewerkers behartigt en op beleidsniveau overlegt met de directie. De OR toetst de uitvoering van het beleid op hoofdlijnen. Ook denken, adviseren en beslissen zij mee inzake het beleid en de beleidsvoornemens van de Raad van Bestuur. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad vastgelegd.

Minstens 6 keer per jaar bespreken de OR en CSU in een overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten zij voorbereidt. De ondernemingsraad van CSU bestaat uit 12 leden, uit iedere Business Unit zijn twee werknemers afgevaardigd.

CSU is een zusterbedrijf van Tzorg. Het hoofdkantoor van deze twee bedrijven is gevestigd in Uden en samen hebben zij ook een Centrale Ondernemingsraad (COR). De voorzitter van de ondernemingsraad van CSU maakt tevens deel uit van het dagelijks bestuur van de gezamenlijke ondernemingsraad.

Contact
De ondernemingsraad is bereikbaar via:
Sylvia Beekman - Secretaresse ondernemingsraad
orcleaning@csu.nl