Home > Nieuws > Tien procent groei CSU in 2014

Tien procent groei CSU in 2014

Donderdag 30 April 2015

CSU behaalde in 2014 een omzet van € 342 miljoen tegenover € 310 miljoen in 2013, een groei van 10%. De schoonmaakomzet bleef stabiel met € 256,1 miljoen tegenover € 255,8 miljoen in 2013. De separate thuiszorgorganisatie Tzorg groeide vooral door overnames van € 54,6 miljoen in 2013 naar een omzet van € 86,0 miljoen in 2014.

Resultaatontwikkeling
Het bedrijfsresultaat (EBIT) over 2014 bedroeg € 13,0 miljoen tegenover € 11,3 miljoen in 2013. Procentueel steeg het bedrijfsresultaat ten opzichte van de netto omzet van 3,6% in 2013 naar 3,8% in 2014. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg in procenten van de omzet van 1,7% in 2013 naar 2,0% in 2014.

Bijzonder jaar
Directievoorzitter John van Hoof kijkt tevreden terug op een bijzonder jaar: "Tzorg kende in 2014 een uitzonderlijke groei. Door de overnames van Careyn Huishoudelijke Zorg en Aveant verwelkomden we 4.000 medewerkers en 20.000 cliënten. Maar ook veel personeel en cliënten van aanbieders als Rivas, Pantein-Vivent en STMR die geheel of deels stopten met Hulp bij het Huishouden, kozen voor Tzorg. Tegelijkertijd ervaart Tzorg, werkzaam in 310 gemeenten, door landelijke bezuinigingen een grote variëteit aan lokale bezuinigingsmaatregelen en aanpassingen. Daarover wordt veelvuldig gesproken met gemeenten. Onder andere om met resultaatgericht werken de zorg betaalbaar te houden met behoud van kwalitatieve ondersteuning van hun burgers. Tzorg promoot tevens de invulling van het HHT-budget van de overheid voor het behoud van werkgelegenheid."

Tevreden
Gezien de krimp in de schoonmaakmarkt is Van Hoof ook over die tak tevreden. "We leggen veel focus op Hospitality, voor ons een strategische keuze. Onze werkwijze past bij de stijgende vraag naar gastheerschap als gevolg van het nieuwe werken. De zichtbaarheid en de menselijke factor neemt toe. Tegelijkertijd laten we de snel veranderende techniek en onze dienstverlening op elkaar aansluiten. Zo investeren we veel in ICT met apps rondom het werkproces en voor klanten zichtbare rapportagevormen. En we kijken over de grenzen van onze branche om proactief betere oplossingen voor onze opdrachtgevers te vinden. Ons vakmanschap wordt herkend. De klanttevredenheid over CSU’s schoonmaaktak steeg de laatste jaren fors. Waarderingen voor klantgerichtheid en prijsstelling liggen inmiddels ruim boven de benchmarks in de branche."

Duurzame inzetbaarheid
Bij schoonmaakbedrijf CSU werkten eind 2014 11.700 medewerkers, binnen de thuiszorgtak Tzorg bijna 10.000. De duurzame inzetbaarheid van deze mensen blijft volgens van Hoof een belangrijke organisatiepijler. "Ik ben trots op de erkenningen in 2014 van Top Employer Nederland, Great Place To Work en Kroon op het Werk. We werken er als werkgever dan ook hard aan voorop te blijven lopen. Zo hebben we 10% social return inzet en waren we in 2014 opnieuw de grootste brancheopleider voor de Basis Vakopleiding Algemene Schoonmaak. En we zoeken naar nieuwe oplossingen zoals de introductie in 2014 van een unieke schuldhulpverlening. De budgetcoaches hielpen inmiddels 200 medewerkers. Een preventieve aanpak van verzuim blijft belangrijk. We hebben projecten levensstijlbegeleiding en houden momenteel een pilot voor gratis, laagdrempelige fysiotherapie voor 2.200 medewerkers met HelloFysio."

Meer informatie
Woordvoerder
Erwin Vos

Manager Marketing & Communicatie
Erwin.Vos@csu.nl
06 13227833

Nieuwsbrief

Altijd scherp op het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van CSU.