Home > Nieuws > Seiso en CSU leiden statushouders op tot taalvaardige schoonmakers

Seiso en CSU leiden statushouders op tot taalvaardige schoonmakers

Woensdag 31 Oktober 2018

CSU gaat op landelijk niveau zorg dragen voor het beroepsmatig opleiden van statushouders. Daarvoor ondertekenden CSU en Seiso Opleidingen B.V. uit Oirschot onlangs het convenant Statushouders Inclusief. Seiso biedt zowel de basisvakopleiding tot schoonmaakmedewerker als de trainingen Nederlandse taal en Nederlandse werkcultuur aan. Gedurende de opleidingsperiode lopen de deelnemende statushouders minimaal 15 uur per week stage bij diverse opdrachtgevers van CSU. Het uitgangspunt is dat deze deelnemers na het traject van zes maanden bij CSU in vaste dienst treden (duurzame uitstroom).   

Goed werkgeverschap
Marco Gramser, directeur P&O bij CSU: “Statushouders hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Wij maken ons hard voor hun kansen, want goed werkgeverschap en sociaal ondernemen zijn verankerd in onze visie en ons beleid. De afspraken die we met Seiso Opleidingen B.V. hebben gemaakt om statushouders op te leiden tot volwaardige vakmensen, sluit goed aan bij onze doelstellingen. Tegelijkertijd kunnen wij dankzij deze samenwerking in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt continuïteit blijven garanderen aan onze opdrachtgevers. We maken nu al werk van het convenant, want bij safaripark De Beekse Bergen in Hilvarenbeek en op ons hoofdkantoor in Uden hebben meerdere medewerkers een arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen na afloop van het opleidings- en werkervaringstraject. Deze pilots zijn dus succesvol afgerond."

Nederlandse werkcultuur
Rob Huijnen, directeur van Seiso Opleidingen B.V.: “Samen met CSU kunnen we door opleiden en werkervaring bieden een bijdrage leveren aan een vlottere integratie en inburgering. Het gevoel om ‘ergens bij te horen’ is voor statushouders van essentieel belang. De taalbarrière is groot. Vandaar dat de Nederlandse werkcultuur en de Nederlandse taal veel aandacht krijgen in het opleidingstraject.” Naast CSU zijn gemeenten en leer- en werkcentrum Werkvloer samenwerkingspartners bij de uitvoering van het convenant.

Social return
Bijna elf procent van het personeelsbestand van CSU bestaat uit medewerkers met een social return-indicatie (SROI). In september 2017 bereikte CSU de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit keurmerk is gereserveerd voor bedrijven die koploper zijn in het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. CSU startte in de afgelopen jaren diverse projecten om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een baan te bieden. Zo zette het schoonmaakbedrijf met Learn2Work een TOP Academie op voor scholieren in het speciaal- en praktijkonderwijs. 

Meer informatie
Woordvoerder
Erwin Vos

Manager Marketing & Communicatie
Erwin.Vos@csu.nl
06 13227833

Nieuwsbrief

Altijd scherp op het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van CSU.