Home > Nieuws > Ondanks moeilijke markt groei CSU in 2012

Ondanks moeilijke markt groei CSU in 2012

Maandag 10 Juni 2013

Schoonmaakbedrijf CSU behaalde in 2012 een omzet van € 283 miljoen tegenover €269 miljoen in 2011. De schoonmaakomzet steeg met 3% van € 232 naar € 239 miljoen. De thuiszorgactiviteiten van Tzorg groeiden volledig autonoom met 19% van € 37 miljoen in 2011 naar € 44 miljoen in 2012.

Het bedrijfsresultaat van de totale organisatie steeg in 2012 € 0,9 miljoen en bedroeg € 15,0 miljoen tegenover € 14,1 miljoen in 2011. In procenten van de omzet bleef het bedrijfsresultaat 5,3%.

CSU nam in 2012 de activiteiten over van de schoonmaakbedrijven Fermie, Deinum en Albatros. Samen met schoonmaakbedrijf Succes uit Volendam startte CSU het bedrijf TreinSchoon voor de schoonmaak van treinen. In 2012 won CSU bij de Golden Service Awards als eerste Nederlandse schoonmaakbedrijf de MVO Award. Inmiddels beschikt CSU ook over het OSB-Keurmerk en de certificering voor de CO2-prestatieladder.

Directievoorzitter John van Hoof: ‘Onder moeilijke marktomstandigheden zijn goede prestaties neergezet. De concurrentie binnen de schoonmaaksector en de druk op de brutomarges blijven groot. We zijn daarom tevreden over het gerealiseerde bedrijfsresultaat. We investeren extra in social return, opleidingen en automatiseringsoplossingen die de efficiëntie verder verbeteren. Dat vormt de basis voor toegevoegde waarde, klantgerichtheid en een hogere beleving.’

Verwachtingen 2013
Voor 2013 verwacht CSU een geringe groei van zijn schoonmaakomzet in een verder krimpende markt. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag krijgt steeds meer bekendheid en aanbestedingen hebben in de regel EMVI als gunningcriterium. Het Nieuwe Werken leidt echter tot minder werkplekken en een structurele krimp van het schoon te maken kantooroppervlak. Ook het bedrijfsleven en de overheid besparen fors. De schoonmaakmarkt blijft daardoor hoogst competitief. Met de activiteiten van Tzorg verwacht het bedrijf een groei in 2013 naar een omzetniveau van € 50 miljoen. Voor de gehele onderneming is de verwachting in 2013 een omzetniveau te behalen van € 300 miljoen.

Meer informatie
Woordvoerder
Erwin Vos

Manager Marketing & Communicatie
Erwin.Vos@csu.nl
06 13227833

Nieuwsbrief

Altijd scherp op het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van CSU.