Home > Nieuws > Internationale hogeschool NHL Stenden kiest opnieuw voor CSU

Internationale hogeschool NHL Stenden kiest opnieuw voor CSU

Donderdag 28 November 2019

NHL Stenden Hogeschool kiest met CSU als schoonmaakpartner voor een bekend gezicht, maar ook voor een nieuwe aanpak. Al sinds 2014 maakt CSU de 5 locaties (in Assen, Meppel, Groningen, Emmen en Leeuwarden) van voormalig Stenden Hogeschool schoon. Na de fusie met NHL in 2018 zocht NHL Stenden naar een nieuwe sociale, gastvrije en innovatieve schoonmaakpartner en vond die in CSU. Het contract startte per 1 september 2019 en verbindt beide partijen voor maximaal 8 jaar.

Samenwerking met alle facilitaire partners
Samenwerking is een kernwaarde in het onderwijs op NHL Stenden Hogeschool. “Daar is CSU in de aanbesteding mee aan de slag gegaan”, licht Kasper Dekker, Districtsmanager bij CSU toe. "Ons doel is om intensiever met alle facilitaire partners op de hogeschool samen te werken vanuit een FM-coalitie. In deze visie op facilitair samenwerken staat het gezamenlijk belang op de eerste plek, waardoor we verspilling van tijd, kennis, taken, materialen en talent tegengaan.” Ook op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen legde CSU de lat hoog door onder meer planmatig naar een CO2-neutrale dienstverlening toe te werken.

Aandacht voor duurzaamheid en gastbeleving
Andere punten waarop CSU in de aanbesteding hoge ogen gooide, zijn duurzaam personeelsbeleid, kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en circulaire middelen en materialen op de werkvloer. CSU bleek op de gunningscriteria gemiddeld het beste te scoren en liet daarmee de andere 8 inschrijvers achter zich. “Deze gunning zorgt ervoor dat NHL Stenden en CSU verder kunnen bouwen aan een al succesvolle samenwerking”, reageert Tineke Martens, Teamleider Services van NHL Stenden. Martens ziet tevens een belangrijke rol weggelegd voor CSU in het verder verbeteren van de gastbeleving. Martens: “Op facilitair gebied staat gastvrijheid hoog op de agenda. Wij willen dat iedereen zich welkom en gezien voelt in onze gebouwen en door onze dienstverlening.”

 

Meer informatie
Woordvoerder
Erwin Vos

Manager Marketing & Communicatie
Erwin.Vos@csu.nl
06 13227833

Nieuwsbrief

Altijd scherp op het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van CSU.