Home > Nieuws > CSU wil kwetsbare jongeren landelijk perspectief op baan bieden

CSU wil kwetsbare jongeren landelijk perspectief op baan bieden

Maandag 23 Januari 2017

CSU wil kwetsbare jongeren landelijk perspectief op baan bieden

CSU start met een pilot om jongeren uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te helpen aan een betaalde baan. CSU plaatst leerlingen van het PrO College Nijmegen, De Rijzert in Den Bosch en het Fioretti College in Veghel op zijn werklocaties. Met de samenwerking willen de scholen en CSU betere kansen creëren voor jongeren. Dit project moet uiteindelijk leiden tot een nationaal samenwerkingsverband met PrO- en vso-scholen.

Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs die geen volwaardig mbo-diploma behalen, kunnen een praktijkverklaring ontvangen op onderdelen van mbo-kwalificaties. Dit gebeurt op basis van de Borissystematiek van SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Door de praktijkverklaring verbetert de aansluiting op de arbeidsmarkt  en de kans op een baan.

P&O-directeur Marco Gramser van CSU constateert dat het meestal leerlingen zijn die goed gedijen in een werkomgeving maar moeite hebben met leren: ‘Daardoor behalen ze vaak geen startkwalificatie op het mbo. Komen ze zonder werk thuis te zitten, dan zijn ze al snel buiten beeld bij gemeenten en UWV: ze krijgen geen uitkering omdat ze thuis wonen. Daarom is het contact leggen belangrijk op het moment dat leerlingen nog op school zitten.’

Veel aandacht wordt besteed aan een succesvolle match tussen de leerling en de werklocatie. Ook begeleiders op de werkvloer worden nauwkeurig gescreend op hun kwaliteiten om leerlingen te begeleiden. Decaan Francis Gremmen van De Rijzert is enthousiast over de opzet: ‘Voor veel van onze leerlingen is een baan in de schoonmaak het hoogst haalbare. De wil aan beide kanten om het project te laten slagen is er. CSU is duurzaam sociaal bezig, wij zijn gebaat bij leerlingen die uitstromen naar een betaalde baan.’

Meer informatie
Woordvoerder
Erwin Vos

Manager Marketing & Communicatie
Erwin.Vos@csu.nl
06 13227833

Nieuwsbrief

Altijd scherp op het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van CSU.