Home > Nieuws > CSU ondertekent Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening

CSU ondertekent Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening

Donderdag 07 November 2019

Meer uren werken binnen een bestaand arbeidscontract via combinatiebanen en meer aandacht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te motiveren en op te leiden voor banen in de facilitaire branche: dat zijn enkele speerpunten uit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening dat 31 oktober werd ondertekend door het onderwijs, de gemeente Rotterdam, het UWV en werkgevers uit de Facilitaire Dienstverlening, waaronder ook CSU. Met het Leerwerkakkoord krijgen scholieren, studenten, werkzoekenden en werknemers meer kansen in de Facilitaire Dienstverlening. Ook wordt de mismatch tussen vraag en aanbod in de sector hiermee aangepakt.

Jeanette Struijs, HR-manager bij CSU Zuidwest: “Met dit akkoord bundelen we als branche de krachten en komen we samen tot oplossingen voor de uitdagingen waar we als branche voor staan waaronder een gezonde instroom van nieuwe gemotiveerde vakkrachten in de schoonmaakbranche. Daarbij draagt deze samenwerking ook bij aan het bieden van een kans aan jonge werkzoekenden om weer duurzaam aan de slag te gaan.”

125 banen
De maatregelen uit het Leerwerkakkoord moeten er onder andere toe leiden dat jaarlijks 50 extra jongeren kiezen voor een opleiding in de Facilitaire Dienstverlening, dat uitval uit de sector met 5% vermindert en dat jaarlijks 125 werkzoekende Rotterdammers aan de slag worden geholpen. De facilitaire sector kampt, net als veel andere sectoren, met een aantal uitdagingen. Er staan veel vacatures open in de regio, maar invulling ervan blijkt lastig. De afspraken in het Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekenden en werknemers om zich te ontwikkelen, om aan het werk te komen en om dat werk te houden.

Persoonlijke ontwikkeling
De bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeente Rotterdam gaan samenwerken om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en eventueel op te leiden voor een baan in de facilitaire branche. Mede gezien de krapte van de arbeidsmarkt dient er niet enkel gekeken te worden naar de huidige kwaliteiten van een persoon, maar wordt er meer gekeken naar de motivatie, leerbaarheid en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van iemand.
Struijs: “Door meer te kijken naar de potentie van kandidaten en hen op de juiste wijze te begeleiden en te trainen hopen we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te enthousiasmeren en aan te trekken. Daarnaast willen we interne doorstroom vergroten door meer het gesprek aan te gaan met onze medewerkers en meer nadruk te leggen op persoonlijke ontwikkeling en ambities.”

Combinatiebanen
Een baan in de facilitaire dienstverlening is vaak parttime. Om uit een uitkeringssituatie te komen, hebben mensen behoefte aan een grotere contractomvang. Via combinatiebanen (in het LWA ook wel ‘stapelbanen” genoemd”) kunnen werknemers zich binnen een bestaand arbeidscontract ontwikkelen en meer uren maken. Gewerkte uren van twee (parttime) functies kunnen worden gecombineerd, dat kan bij de eigen werkgever zijn en straks mogelijk ook bij een andere werkgever.

Partners
De negen partners die het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening hebben getekend, zijn CSU, Facilicom Group, Vebego, Randstad, Zadkine, Albeda, VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam. Dit is het vierde Leerwerkakkoord dat is afgesloten. Eerder zijn er afspraken gemaakt met de haven, het MKB en inzake de energietransitie (gebouwde omgeving). Telkens is het doel de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken, door afspraken tussen ondernemers onderwijs en overheid. Elk Leerwerkakkoord wordt ingevuld aan de hand van drie pijlers: van school naar werk van werk naar werk en (weer) aan het werk.

Meer informatie
Woordvoerder
Erwin Vos

Manager Marketing & Communicatie
Erwin.Vos@csu.nl
06 13227833

Nieuwsbrief

Altijd scherp op het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van CSU.