Home > Nieuws > CSU ondertekent Charter Diversiteit in de Rechtbank Amsterdam

CSU ondertekent Charter Diversiteit in de Rechtbank Amsterdam

Dinsdag 21 Mei 2019

Donderdag 9 mei ondertekende Marco Gramser, HR-directeur CSU, het Charter Diversiteit in de Rechtbank Amsterdam. Met de ondertekening verbindt CSU zich aan een groeiend netwerk van bedrijven die zich inzetten voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Naast CSU ondertekenden ook werkgevers ACM (Autoriteit Consument & Markt), BOVAG, gemeente Eindhoven, GP Groot, Discriminatie.nl, Philips Nederland, de Rechtbank Amsterdam en Transdev Nederland het Charter. Het Charter Diversiteit telt nu 190 ondertekenaars.

De bedrijven die het Charter Diversiteit tekenen zien diversiteit en inclusie als meerwaarde voor de organisatie. Commitment vanuit de top en inclusief leiderschap zijn cruciaal bij het bevorderen van een bedrijfsklimaat waarin ieders talenten gewaardeerd en optimaal benut worden. Marco Gramser: “Met ruim 16.000 medewerkers behoort CSU tot een grote werkgever in Nederland. CSU wil een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving, waarbij iedereen zich welkom voelt. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Met de ondertekening van het Charter Diversiteit verklaart CSU zich actief in te blijven inzetten voor meer evenwicht in de samenstelling van het personeelsbestand en meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.”

Perspectief voor 100 statushouders
Ondertekenaars committeren zich aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. CSU stelt als doel om in de komende 2 jaar 100 statushouders perspectief te bieden op de arbeidsmarkt door een werkervaringsplaats. Daarnaast biedt CSU deelnemers een opleiding Nederlandse taal aan. Na een succesvolle afsluiting krijgen deelnemers een arbeidscontract aangeboden bij CSU. Marco Gramser: “Statushouders hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Wij maken ons hard voor hun kansen, want goed werkgeverschap en sociaal ondernemen zijn verankerd in onze visie en ons beleid. Tegelijkertijd kunnen wij dankzij de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt continuïteit blijven garanderen aan onze opdrachtgevers.”

Diversiteit in Bedrijf
De ondertekening vond plaats op de Charterbijeenkomst ‘Inclusief leidinggeven: hoe doe je dat?’ gehost door de Rechtbank Amsterdam en georganiseerd door Diversiteit in Bedrijf. Diversiteit in Bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties. Diversiteit in Bedrijfondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties door het delen van kennis, aanreiken van netwerken en het geven van advies.

Meer informatie
Woordvoerder
Erwin Vos

Manager Marketing & Communicatie
Erwin.Vos@csu.nl
06 13227833

Nieuwsbrief

Altijd scherp op het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van CSU.