Home > Nieuws > CSU ondertekent Amsterdams Taalakkoord

CSU ondertekent Amsterdams Taalakkoord

Woensdag 21 Februari 2018

CSU ondertekende recent het convenant Amsterdams Taalakkoord. Hiermee schaart CSU zich achter de ambitie om geletterdheid onder Amsterdammers te vergroten. Het convenant Amsterdams Taalakkoord is het product van een samenwerking tussen bedrijven uit de regio Groot Amsterdam, uitvoeringsorganisaties en de gemeente Amsterdam.

Met het akkoord spreekt CSU samen met 22 andere organisaties af om laaggeletterdheid binnen de organisatie aan te pakken. De medewerkers die taalbehoeftig zijn worden geholpen, maar ook wordt gekeken of communicatie-uitingen binnen het bedrijf duidelijk en helder zijn.

CSU is al lange tijd als voorloper actief met taalcursussen en het bestrijden van laaggeletterdheid. Marco Gramser, directeur P&O: ‘Taal raakt diverse facetten. Het heeft te maken met veiligheid: veiligheidsinstructies kunnen begrijpen is belangrijk. Ook zijn schoonmakers vaker overdag aan het werk. Dat vraagt meer communicatieve vaardigheden. Medewerkers krijgen meer zelfvertrouwen, waardoor ze beter presteren, het werk leuker vinden en minder verzuimen.’

Laaggeletterdheid
In Amsterdam is circa 18% van de beroepsbevolking laaggeletterd. Het gaat daarmee om ongeveer 100.000 inwoners. Het ontbreekt deze mensen aan noodzakelijke basisvaardigheden om goed te kunnen lezen, schrijven of rekenen. Maar ook onvoldoende digitale vaardigheden zijn reden om tot de groep te behoren. Onder hen ontstaan problemen doordat ze veiligheidsinstructies niet begrijpen, ze niet in staat zijn formulieren in te vullen of doordat ze niet met digitale systemen kunnen werken. Betere taalvaardigheid zorgt daarentegen voor een hogere productiviteit, betere communicatie op de werkvloer en minder ziekteverzuim.

Meer informatie
Woordvoerder
Erwin Vos

Manager Marketing & Communicatie
Erwin.Vos@csu.nl
06 13227833

Nieuwsbrief

Altijd scherp op het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van CSU.