Home > Naleving wet- en regelgeving

Naleving wet- en regelgeving

Branche-overkoepelende wetten en regels en CAO afspraken zijn leidend in de werkwijze. CSU wil goed werk en extra inspanningen van zijn medewerkers belonen. Voor directe medewerkers door het toepassen van marktconforme en moderne arbeidsvoorwaardenpakketten en een correcte naleving van de CAO. We dragen graag bij aan het samen met bonden en andere werkgevers bouwen aan de toekomst van de schoonmaakbranche met het oog op baanzekerheid en verdere professionalisering.

Om aan eisen en regelgeving te voldoen gebruikt CSU externe controles en informatie van accountants, belastingdienst, arbeidsinspectie en certificeringinstanties voor o.a. de ISO 9001, ISO 14001 en VCA**-certificeringen. CSU voert minimaal eens per drie jaar voor elke businessunit een algemene RI&E uit en projecten worden afzonderlijk geïnventariseerd op risico´s. Met de Ondernemingsraad zijn daarover afspraken gemaakt. Interne audits op kwaliteit, arbo- en milieuaspecten vinden plaats op het niveau van de businessunits en leiden indien nodig tot verbeteracties. Om goed ondernemerschap te borgen, heeft CSU met de belastingsdienst afspraken gemaakt in een convenant waarin horizontaal toezicht is geregeld. Het zwaartepunt daarin ligt op overleg vooraf in plaats van beoordeling achteraf. 

CSU is een van de eerste schoonmaakbedrijven die het VSR-KMS keurmerk heeft behaald.