Home > Externe vertrouwenspersonen

Externe vertrouwenspersonen

CSU is een organisatie van en voor mensen en onderkent het belang van verschillende achtergronden van medewerkers, zowel cultureel als religies. Daar houden we rekening mee bij de samenstelling van teams, de vakantieplanning of het meedoen aan de ramadan of andere religieuze of culturele activiteiten. CSU erkent ook dat medewerkers het recht hebben om te staken, als zij vinden dat hun rechten of positie in het gedrang komen. Daarnaast wijst CSU medewerkers op hun mogelijkheden een beroep te doen op vertrouwenspersonen, indien ze te maken krijgen met bijvoorbeeld ongewenst gedrag in de vorm van seksuele intimidatie, discriminatie op grond van ras, godsdienst en seksuele voorkeur, pesten, agressie of geweld. CSU pakt dit professioneel aan door de inzet van een externe vertrouwenspersoon. Ook werkt CSU met een klokkenluidersregeling via een externe specialist.