Home > Duurzaam > Milieu > Milieutips > Milieubewust op de werkvloer

Milieubewust op de werkvloer

(voor schoonmaakmedewerkers)

 • Doe het licht op gangen en kamers pas aan als er daadwerkelijk wordt schoonge-maakt en schakel direct na het schoonmaken het licht weer uit als de ruimte niet in gebruik is.
 • Een TL-balk die knippert verbruikt meer stroom en geeft minder licht. Rapporteer kapotte lampen en/of andere apparatuur aan je leidinggevende.
 • Zorg ervoor dat afvalstoffen, volgens richtlijn van de opdrachtgever, zoveel mogelijk gescheiden ingezameld worden. Hergebruik van afval heeft een positieve invloed op het milieu.
 • Maak gebruik van de doseersystemen van de geconcentreerde schoon-maakmiddelen. Een doseersysteem geeft de juiste verhouding aan tussen water en schoonmaakmiddel. Het levert een kwalitatief goed schoonmaakresultaat op en een besparing van maar liefst 75% op de dosering van reinigingsmiddelen. In geen geval is de scheut- of “kloek”methode toegestaan.
 • Ga bewust met water om. Laat de kraan niet onnodig lopen en doe emmers niet te vol.
 • Maak zo veel mogelijk gebruik van de juiste microvezelmethode. Als je hiermee op de juiste wijze werkt, gebruik je geen schoonmaakmiddelen (behalve in de toiletpot) en gebruik je zo min mogelijk water.
 • Gebruik alleen door CSU voorgeschreven schoonmaakmiddelen. Deze middelen neemt CSU af bij een leverancier die (net als CSU) haar verantwoording neemt t.a.v. het milieu. De meest gebruikte producten zijn biologisch afbreekbaar, dus onschade-lijk voor het milieu. Slechts een paar producten (incidenteel gebruikt) zijn dat niet.
 • Gebruik geen chloor. Gebruik ontkalkers alleen als dit strikt noodzakelijk is. Deze middelen staan niet op de werkwagen en zijn in principe alleen op verzoek via de (assistent)-objectleidster te verkrijgen. Afhankelijk van de kwaliteit van het water is ontkalker soms helaas nodig. Het product moet echter beperkt gebruikt worden.
 • Voor de schoonmaak van de toiletpot maak je gebruik van sanitairreiniger.
 • Pas op linoleumvloeren bij voorkeur de droge stofwismethode toe, in plaats van dweilen.
 • Zorg dat de werkkast netjes is en dat er niet te veel voorraad in staat.
 • Een opgeruimde werkkast werkt prettiger en geeft minder kans op ongelukjes, als het knoeien van schoonmaakmiddel. Zorg er in ieder geval voor dat de kast met schoonmaakmiddel altijd afgesloten zijn. Knoei je per ongeluk toch schoonmaakmiddel, ruim het dan zo snel mogelijk op. Het juiste etiket op de fles voorkomt de kans op verkeerd gebruik van het middel.