Home > Duurzaam > Milieu > ISO14001

ISO14001

Scherp op milieu en energie

CSU is voor de totale organisatie gecertificeerd conform ISO 14001, de internationale milieunorm. Met ISO 14001 tonen we effectief aan dat we de milieuaspecten van onze activiteiten beheersen. Dat begint al bij de inkoop door te kijken naar levensduur, samenstelling en verbruik van middelen. Certificering vindt jaarlijks plaats door een audit.

 

Gedrag en preventie

Onze focus ligt op gedrag en preventie. We investeren fors in milieubewustwordingsacties onder stakeholders. Mensen promoten energie- en waterbesparingen beter als ze de voordelen zelf thuis ervaren. We geven stakeholders milieubesparende tips en personeel periodiek cadeaus om zelf thuis energie en water te besparen.

 

Autobeleid

Om onze eigen CO2-uitstoot te verminderen, heeft CSU zijn autobeleid aangescherpt. We kiezen meer verantwoord onder andere met elektrische auto’s en minimaliseren negatieve aspecten door roetfilters en informatieverstrekking over bandenspanning en Het Nieuwe Rijden. CSU promoot oplossingen die leiden tot minder autogebruik en brandstofverbruik. Ook heeft CSU een Fietsplan en stimuleert het carpoolen en het gebruik van openbaar vervoer.