Home > Duurzaam > Mens > Keurmerk Schoon

Keurmerk Schoon

Scherp op transparantie

CSU bezit het Keurmerk Schoon. Dit keurmerk zorgt voor meer transparantie in de markt, en leidt tot verdere professionalisering en duurzaamheid van de branche. Bedrijven met het keurmerk verzekeren opdrachtgevers ervan dat ze brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken.