Home > Duurzaam > Mens > Gezondheid

Gezondheid

Scherp op gezondheid

CSU besteedt veel aandacht aan een gezonde werkplek en Arbo richtlijnen. Ook investeren we in preventief beleid en gezondheidsmanagement. Onze medewerkers krijgen goede voorlichting over oplosmiddelen, allergenen, handeczeem, biologische agentia, prikaccidenten en cytostatica. Samen met PreventCare zijn medewerkers verzekerd van adequate begeleiding bij prikaccidenten. PreventCare bepaalt welke medische behandeling vereist is. Gezondheidsmanagement is een belangrijk onderdeel van ons personeelsbeleid.

BRAVO
Door medewerkers meer op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken, investeren we in hun duurzame inzetbaarheid. CSU doet dit volgens het concept BRAVO met diverse projecten. BRAVO staat voor gezonde leefgewoonten; Bewegen, niet Roken, matig gebruik van Alcohol, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning.