Home > Dienstverlening > Aanvullende diensten > Waste management

Waste management

Waste management staat voor duurzame afvalverwerking. Samen met ketenpartners in de afvalverwijdering – en logistiek biedt CSU een integrale, duurzame aanpak. De traditionele afvalbakjes maken plaats voor mooi gestyleerde afvalbakken op strategische plekken in het pand. We werken volgens een systematisch afvalverwerkingsproces. Door het afval op de werkplek te scheiden, splitsen we afvalstromen effectief voor recycling. Zo bespaart u op de integrale afvalkosten en creëert u een duurzame uitstraling. Middels rapportages houden we u op de hoogte van het afvalbeheer.

Uw voordelen

 • Optimale scheiding van afval aan de bron reduceert het restafval met ca. 30%
 • Besparing op integrale afvalkosten
 • Bijdrage aan een verminderde CO2-uitstoot
 • Efficiënte afvalinzameling
 • Duurzame, schone en gezonde werkplek
 • Maatschappelijk verantwoord (duurzaam) ondernemen
 • Bijdrage aan een professioneel en duurzaam bedrijfsimago
 • Mogelijkheid tot een CO2-scan en concrete en meetbare resultaten

Waste management staat voor duurzame afvalverwerking. Samen met ketenpartners in de afvalverwijdering – en logistiek biedt CSU een integrale, duurzame aanpak. De traditionele afvalbakjes maken plaats voor mooi gestyleerde afvalbakken op strategische plekken in het pand. We werken volgens een systematisch afvalverwerkingsproces. Door het afval op de werkplek te scheiden, splitsen we afvalstromen effectief voor recycling. Zo bespaart u op de integrale afvalkosten en creëert u een duurzame uitstraling. Middels rapportages houden we u op de hoogte van het afvalbeheer.

Uw voordelen

 • Optimale scheiding van afval aan de bron reduceert het restafval met ca. 30%
 • Besparing op integrale afvalkosten
 • Bijdrage aan een verminderde CO2-uitstoot
 • Efficiënte afvalinzameling
 • Duurzame, schone en gezonde werkplek
 • Maatschappelijk verantwoord (duurzaam) ondernemen
 • Bijdrage aan een professioneel en duurzaam bedrijfsimago
 • Mogelijkheid tot een CO2-scan en concrete en meetbare resultaten