Home > CSU > Dar!n

Dar!n

Unieke circulaire afvalscheiding

Ook op de werkvloer bijdragen aan een circulaire economie? CSU helpt. Dar!n is een nieuw afvalinzamelsysteem om afval apart in te zamelen en te recyclen. Dar!n is in elke werkomgeving op zijn plaats: voor het onderwijs, de zakelijke dienstverlening, overheid en (zorg)instellingen. Van inzameling tot verwerking, van vuilniszak tot inzamelunit. Dat maakt het interessant voor iedereen die maatschappelijk verantwoord ondernemen écht serieus neemt.

Samen met afvalspecialist Van Kaathoven bundelden we onze expertise in deze co-creatie. Het resultaat is een bijzonder circulair inzamelsysteem.

Meer weten over Dar!n? Ga naar de website www.gewoondarin.nl