Home > Besteidee

Wij zoeken het beste schoonmaakidee!

* See below for English

De beste ideeën komen van de beste schoonmakers!

Heb jij hét idee waardoor het schoonmaakwerk beter, leuker of makkelijker wordt? Doe dan mee aan onze innovatiewedstrijd!*
Deel je idee vóór 9 september 2019 met ons door hieronder het formulier in te vullen. Leg uit wat je idee is maar ook waarom en voor wie het een top idee is. Je maakt kans op een weekend weg voor zes personen.

Brigitte Robben (deelneemster editie 2018):
‘Reden voor mij om deel te nemen aan deze wedstrijd? Het gevoel erbij te horen, deel te mogen uit maken van het bedrijf waarvoor ik werk en bovenal het kunnen uiten van mijn creativiteit.'

Inspiratie op doen? 

Bekijk hier de ideeën van 2018.

Bekendmaking winnaar

In december maken we het BESTE IDEE bekend en gaan we ermee aan de slag.
We zijn ook met het winnende idee van 2018 aan de slag gegaan. De kwaliteit van de overige ideeën was ook erg goed, dus daar hebben we ook actie op ondernomen. Zo lanceerden we de eerste versie van de nieuwe werkwagen op foamwielen, zijn de complimentenposters klaar en is de uitschuifbare plintenborstel in gebruik.

*Deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan de directe medewerkers van CSU.
*CSU behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen geen enkel idee tot uitvoering te brengen.

We are looking for the best cleaning idea!

The best ideas come from the best cleaners!

Do you have thé idea that makes cleaning work better, more fun or easier? Then take part in our innovation competition!*
Share your idea with us before September 9, 2019 by filling in the form below. Explain what your idea is but also why and for whom it is a great idea. 
You can win a weekend trip for six people.

Brigitte Robben (participant - Edition 2018):
"Reason for me to participate in this competition? The feeling of belonging, being allowed to be part of the company I work for and, above all, being able to express my creativity."

Want some inspiration?

View the ideas of 2018 here.

Announcement winner

In December we will announce the BEST IDEA and we will start working with it.
We have also tackled the winning idea of 2018 with both hands. The BOMA ordering app is now running as a test in one of our regions. Because the other ideas were also very good, we used them as well. For example, we now use the first new trolley on foam wheels (article in Dutch), the compliment posters are ready and the extendable plinth brush is in use.

*Participation in this competition is reserved for cleaners of CSU.
*CSU reserves the right not to implement any ideas in the event of insufficient registration.

* Verplicht veld / required field